Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ hai, 16 Tháng 4 2012 16:24
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 16/4/2012 đến ngày 22/4/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 4 2012 08:47
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 10:53
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 09/4/2012 đến ngày 15/4/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       09/4 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 4 2012 16:24
 
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 16:34
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 26/3/2012 đến ngày 01/4/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       26/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 14:42
 
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 14:42
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 02/4/2012 đến ngày 08/4/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       02/4 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 4 2012 10:53
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 08:32
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 19/3/2012 đến ngày 25/3/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       19/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 16:34
 
« Bắt đầuLùi151152153154155156157158Tiếp theoCuối »

Trang 155 trong tổng số 158