Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ hai, 22 Tháng 4 2013 13:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36 (Từ ngày 22/4/2013 đến ngày 28/4/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 4 2013 12:34
 
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ hai, 15 Tháng 4 2013 11:47
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 15/4/2013 đến ngày 21/4/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       15/4 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 4 2013 17:09
 
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ hai, 01 Tháng 4 2013 12:26
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 01/4/2013 đến ngày 07/4/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       01/4 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 07:24
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 11:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 08/4/2013 đến ngày 14/4/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       08/4 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 4 2013 10:29
 
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 12:09
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 25/3/2013 đến ngày 31/3/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       25/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 07:08
 
« Bắt đầuLùi151152153154155156157158159160Tiếp theoCuối »

Trang 158 trong tổng số 168