Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ ba, 08 Tháng 10 2013 12:45
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 07/10/2013 đến ngày 13/10/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 10 2013 10:32
 
LỊCH KIỂM TRA VÀ LỊCH HOẠT ĐỘNG CUỐI KỲ 1 In
Thứ hai, 05 Tháng 12 2011 16:20
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI SƠN THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN LỚP MỘT LỚP HAI LỚP BA LỚP BỐN LỚP NĂM TIẾNG VIỆT Ngày 13/12/2011 (Thứ ba) Ngày 13/12/2011 (Thứ ba) Ngày 13/12/2011 (Thứ ba) Ngày 15/12/2011 ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 10:25
 
Lịch công tác nội bộ tuần 7 In
Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 14:53
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 7 (Từ ngày 23/9/2013 đến ngày 29/9/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       23/9 - Chủ đề Ngày pháp luật tháng 9 “Vui đến xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 11:33
 
Lịch công tác nội bộ tuần 8 In
Thứ hai, 30 Tháng 9 2013 12:54
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 8 (Từ ngày 30/9/2013 đến ngày 06/10/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       30/9 - Chủ đề Ngày pháp luật tháng 10 “Vì xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 10 2013 06:51
 
Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 16 Tháng 9 2013 14:11
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6 (Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 22/9/2013) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       16/9 - Chủ đề Ngày pháp luật tháng 9 “Vui đến trường”. - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 19 Tháng 9 2013 13:43
 
« Bắt đầuLùi161162163164165166167168169170Tiếp theoCuối »

Trang 161 trong tổng số 175