Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 16 Tháng 9 2013 14:11
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6 (Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 22/9/2013) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       16/9 - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 19 Tháng 9 2013 13:43
 
Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 09 Tháng 9 2013 12:10
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5 (Từ ngày 09/9/2013 đến ngày 15/9/2013) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       09/9 - Chủ đề Ngày pháp luật tháng 9 “Vui đến trường”. - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 9 2013 08:59
 
Lịch công tác nội bộ tuần 3 In
Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 16:19
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 3 (Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 01/9/2013) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       26/8 - Chủ đề Ngày pháp luật tháng 8 “Giáo dục Thành xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 29 Tháng 8 2013 08:00
 
Lịch công tác nội bộ tuần 4 In
Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 12:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4 (Từ ngày 02/9/2013 đến ngày 08/9/2013) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 (Bảo vệ trực theo phân công) 02/9 Thứ ba S:   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 9 2013 07:43
 
Lịch công tác nội bộ tuần 2 In
Thứ hai, 19 Tháng 8 2013 12:53
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2 (Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 25/8/2013) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       19/8 - Chủ đề Ngày pháp luật tháng 8 “Giáo dục Thành xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 13:07
 
« Bắt đầuLùi161162163164165166167168169170Tiếp theoCuối »

Trang 162 trong tổng số 175