Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013 15:04
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27 (Từ ngày 18/02/2013 đến ngày 24/02/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 06:57
 
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 28 Tháng 1 2013 11:10
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 28/01/2013 đến ngày 03/02/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       28/01 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 11:22
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23 In
Thứ bảy, 12 Tháng 1 2013 08:12
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23 (Từ ngày 14/01/2013 đến ngày 20/01/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       14/01 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 1 2013 07:02
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ ba, 22 Tháng 1 2013 11:19
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 27/01/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       21/01 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 1 2013 13:56
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 07 Tháng 1 2013 09:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 13/01/2013)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       07/01 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 15:42
 
« Bắt đầuLùi161162163164165166167168169170Tiếp theoCuối »

Trang 166 trong tổng số 175