Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 16 In
Thứ hai, 26 Tháng 11 2012 12:08
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 16 (Từ ngày 26/11/2012 đến ngày 03/12/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       26/11 - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 12 2012 10:39
 
Lịch công tác nội bộ tuần 15 In
Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 12:08
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 15 (Từ ngày 19/11/2012 đến ngày 25/11/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       19/11 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 14. ...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 25 Tháng 11 2012 07:19
 
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 11:16
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 11/11/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       05/11 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 12. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 12:31
 
Lịch công tác nội bộ tuần 14 In
Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 12:31
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 14 (Từ ngày 12/11/2012 đến ngày 18/11/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       12/11 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 13. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 12:08
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ ba, 23 Tháng 10 2012 07:21
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 28/10/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       22/10 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 10. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 11:16
 
« Bắt đầuLùi161162163164165166167168169170Tiếp theoCuối »

Trang 169 trong tổng số 176