Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Lịch công tác nội bộ tuần 39 In
Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 06:39
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 39 (Từ ngày 14/5/2012 đến ngày 20/5/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 14:42
 
Lịch công tác nội bộ tuần 38 In
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 09:42
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 38 (Từ ngày 07/5/2012 đến ngày 13/5/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       07/5 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 06:39
 
Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ hai, 23 Tháng 4 2012 08:47
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36 (Từ ngày 23/4/2012 đến ngày 29/4/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       23/4 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 12:41
 
Lịch công tác nội bộ tuần 37 In
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 12:41
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 37 (Từ ngày 30/4/2012 đến ngày 06/5/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai         30/4 - Trực Lễ 30/4 theo phân công. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 09:42
 
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ hai, 16 Tháng 4 2012 16:24
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 16/4/2012 đến ngày 22/4/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       16/4 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 4 2012 08:47
 
« Bắt đầuLùi161162163164165166167168169170Tiếp theoCuối »

Trang 169 trong tổng số 173