Lịch hoạt động ngoại khóa tháng 12/2011 In
Thứ hai, 19 Tháng 12 2011 11:25

1/ KHỐI 1:

Tham quan Bào tàng Chứng tích chiến tranh - Sinh hoạt ngoại khóa tại Công viên nước Đầm Sen

Thời gian: Thứ hai: 26/12/2011

 

2/ KHỐI 2:

Tham quan Bào tàng Chứng tích chiến tranh - Sinh hoạt ngoại khóa tại Công viên nước Đầm Sen

Thời gian: Thứ hai: 26/12/2011

 

3/ KHỐI 3:

Tham quan Bào tàng Chứng tích chiến tranh - Sinh hoạt ngoại khóa tại Công viên nước Đầm Sen

Thời gian: Thứ năm: 29/12/2011

 

4/ KHỐI 4:

Tiết học ngoài trời "Tìm hiểu về quy trình trồng rau sạch" + Sinh hoạt tại Công viên nước Củ Chi

Thời gian: Thứ ba: 27/12/2011

 

5/ KHỐI 5:

Tiết học ngoài trời "Tìm hiểu về quy trình trồng rau sạch" + Sinh hoạt tại Công viên nước Củ Chi

Thời gian: Thứ tư: 28/12/2011

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 12 2011 08:50