Lịch hoạt động ngoại khóa tháng 02/2012 In
Thứ tư, 08 Tháng 2 2012 15:32

 

1/ KHỐI 1:

Sinh hoạt ngoại khóa tại khu du lịch Suối Tiên + đi xe lửa

Thời gian thực hiện : Thứ sáu: 17/02/2012

 

2/ KHỐI 2:

 

Sinh hoạt ngoại khóa tại khu du lịch Suối Tiên + đi xe lửa

Thời gian thực hiện : Thứ sáu: 17/02/2012

 

3/ KHỐI 3:

 

Sinh hoạt ngoại khóa tại khu du lịch Suối Tiên + đi xe lửa

Thời gian thực hiện : Thứ sáu: 17/02/2012

 

4/ KHỐI 4:

Tham quan nhà máy sản xuất bóng đèn điện quang + Sinh hoạt ngoại khóa tại khu du lịch Đại Nam

Thời gian thực hiện : Thứ sáu: 24/02/2012

 

5/ KHỐI 5:

 

Tham quan nhà máy sản xuất bóng đèn điện quang + Sinh hoạt ngoại khóa tại khu du lịch Đại Nam

Thời gian thực hiện : Thứ sáu: 24/02/2012

 

 

THÁNG 3 :
Học sinh lớp 3 kết nạp Đội, tham quan địa đạo, sinh hoạt tại công viên nước Củ Chi.

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 16:34