Video qui trình lựa chọn SGK theo CTGDPT 2018 In
Thứ sáu, 13 Tháng 3 2020 08:58

 

Video qui trình lựa chọn Sách Giáo Khoa

theo Chương Trình Giáo dục phổ thông 2018

 

 Nhà trường giới thiệu Video về quy trình lựa chọn Sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018

 

Nhấn để xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 17:29