Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 14:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 12 (từ 23/11 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 11 2020 14:51
 
Lịch công tác nội bộ tuần 12 In
Thứ ba, 17 Tháng 11 2020 07:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 12 (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 11 (từ 16/11 đến 22/11/2020).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 11 2020 09:56
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 09 Tháng 11 2020 12:30
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 10 (từ 09/11 đến 13/11/2020).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 11 2020 07:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 02 Tháng 11 2020 15:33
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 8 (từ 02/11 đến 08/11/2020).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 11 2020 08:47
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ ba, 27 Tháng 10 2020 12:57
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 7 (từ 19/10 đến 23/10/2020).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 12:44
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 74