Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 14:28
moi1 LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 5 (từ 23/9 đến ngày27/9/2019) xem thêm...
 
Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 11:15
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 4 (từ 16/9 đến ngày20/9/2019) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 9 2019 08:59
 
Lịch công tác nội bộ tuần 4 In
Thứ hai, 09 Tháng 9 2019 12:34
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 3(từ 10/9 đến ngày 14/9/2018)     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 11:34
 
Lịch công tác nội bộ tuần 3 In
Thứ tư, 04 Tháng 9 2019 11:19
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 3 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 2 (từ 02/9 đến 06/9/2019).         ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 9 2019 09:21
 
Lịch công tác nội bộ tuần 2 năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 26 Tháng 8 2019 11:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2 (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 1 (từ 26/8 đến 01/9/2019). (Thực hiện tổ chức Bán trú cho HS bắt xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 8 2019 12:15
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 63