Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 12:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 20 (từ 14/01 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 1 2019 13:15
 
Lịch công tác nội bộ tuần 21 In
Thứ hai, 07 Tháng 1 2019 12:55
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 19 (từ 07/01 đến ngày 11/01/2019).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 1 2019 16:13
 
Lịch công tác nội bộ tuần 20 In
Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 11:02
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 20 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần SK HKI (từ 31/12 đến ngày 04/01/2019).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 17:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 19 In
Thứ hai, 24 Tháng 12 2018 09:06
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 19 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 18 (từ 24/12 đến ngày 28/12/2018).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 09:21
 
Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 11:43
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 17 (từ 17/12 đến ngày 23/12/2018).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 12 2018 11:45
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 59