Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 11 Tháng 11 2019 12:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       11/11 Thực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 11 2019 11:01
 
Lịch công tác nội bộ tuần 12 In
Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 11:48
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 12 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 10 (từ 28/10 đến ngày 03/11/2019) 22/9/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 11 2019 11:50
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 13:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 10 (từ 28/10 đến ngày 03/11/2019) 22/9/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 07:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 12:03
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 9 (từ 21/10 đến ngày 27/10/2019) 22/9/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 11:05
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 12:06
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 8 (từ 14/10 đến ngày 20/10/2019) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:17
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 65