Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 12:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm (X) Thứ hai 06/7/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 11:12
 
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 29 Tháng 6 2020 08:49
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm (Đ) Thứ hai 29/6/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Tổ chức chào cờ. (K3+ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 7 2020 07:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ hai, 22 Tháng 6 2020 13:04
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm(X) Thứ hai 22/6/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thầy cô Quản lý GV khối xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 6 2020 10:22
 
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 09:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm (Đ) Thứ hai 15/6/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thầy cô Quản lý GV khối xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 07:30
 
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 08 Tháng 6 2020 09:34
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm (X) Thứ hai 08/6/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thầy cô Quản lý GV khối xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 10 Tháng 6 2020 07:41
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 71