Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 11:15
moi1 LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 28 (từ 25/3 xem thêm...
 
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 11:07
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 27 (từ 18/3 đến ngày 22/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 3 2019 14:28
 
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 12:02
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 26 (từ 11/3 đến ngày 14/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 3 2019 12:31
 
Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 11:27
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27 (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 25 (từ 04/3 đến ngày 08/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 12:39
 
Lịch công tác nội bộ tuần 26 In
Thứ hai, 25 Tháng 2 2019 11:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 26 (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 24 (từ 25/02 đến ngày 01/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 16:32
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 61