Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 3 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 15:46
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 3 (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 2 (từ 14/9 đến xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 08:18
 
Lịch công tác nội bộ tuần 2 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 07 Tháng 9 2020 11:00
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2 (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 1 (từ 07/9 đến 11/9/2020). (Thực hiện tổ chức Bán trú cho HS bắt xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 09 Tháng 9 2020 16:36
 
Lịch công tác nội bộ tuần 1 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 31 Tháng 8 2020 14:45
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1 (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Tuần lễ tập trung học sinh (từ 31/8 đến 05/9/2020).       31/8     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 9 2020 07:28
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 21:44
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 14/7/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 13/7/2020 S: Thực hiện Tổng kết năm học 2019-2020, (từ 13/7 đến ngày 14/7/2020).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 7 2020 12:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 12:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm (X) Thứ hai 06/7/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Tổ chức chào cờ. (K3+ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 11:12
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 72