Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 01 Tháng 3 2021 12:49
moi1 LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 01/3/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học xem thêm...
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24a In
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 08:56
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24a (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 22/02 đến 26/02/2021).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 08:04
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 08:55
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần Nghỉ Tết (từ 15/02 đến 19/02/2021).       ...
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23 (có bổ sung) In
Thứ hai, 01 Tháng 2 2021 12:25
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 22 (từ 01/02 đến 05/02/2021).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 02 Tháng 2 2021 21:26
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 (có bổ sung) In
Thứ hai, 25 Tháng 1 2021 17:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 21 (từ 25/01 đến 29/01/2021). Bắt đầu chương trình Học kỳ II xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 17:20
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 77