Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 13 Tháng 1 2020 12:27
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm(Đ) Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 1 2020 10:43
 
Lịch công tác nội bộ tuần 21 (có bổ sung) In
Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 12:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm(X) Thứ hai S:  Thực hiện chương trình dạy học tuần 19-HKII (từ 06/01 đến ngày 10/01/2020).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 1 2020 07:13
 
Lịch công tác nội bộ tuần 20 In
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 12:53
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 20 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:  Thực hiện chương trình dạy học tuần SK HKI (từ 30/12 đến ngày 03/01/2020).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 12 2019 20:02
 
Lịch công tác nội bộ tuần 19 (có điều chỉnh và bổ sung) In
Thứ hai, 23 Tháng 12 2019 11:49
    LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 19 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm(Đ) Thứ hai S:  Các trường tiểu học tiến hành kiểm tra HKI theo kế hoạch.     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 12:53
 
Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ hai, 16 Tháng 12 2019 11:10
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm(X) Thứ hai S:  Các trường tiểu học tiến hành kiểm tra HKI theo kế hoạch.       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 07:16
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 67