Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 12:02
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 3 2019 12:31
 
Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 11:27
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27 (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 25 (từ 04/3 đến ngày 08/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 12:39
 
Lịch công tác nội bộ tuần 26 In
Thứ hai, 25 Tháng 2 2019 11:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 26 (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 24 (từ 25/02 đến ngày 01/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 16:32
 
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 11:32
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 18/02 đến ngày 22/02/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 11:12
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 11 Tháng 2 2019 11:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 22 (từ 11/02 đến ngày 15/02/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 2 2019 08:57
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 3 trong tổng số 62