Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 13:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36 (Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 15:37
 
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 12:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 33 (từ 29/4 đến ngày 05/5/2019).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 15:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 12:03
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 32 (từ 22/4 đến ngày 28/4/2019).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 4 2019 16:55
 
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ ba, 16 Tháng 4 2019 11:26
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 31 (từ 15/4 đến ngày 19/4/2019).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 09:52
 
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 12:29
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 30 (từ 08/4 đến ngày 12/4/2019).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 11:59
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 3 trong tổng số 64