Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 12:29
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 30 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 11:59
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 07:12
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 29 (từ 01/4 đến ngày 05/4/2019).       ...
 
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 11:15
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 28 (từ 25/3 đến ngày 29/3/2019).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 3 2019 11:00
 
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 11:07
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 27 (từ 18/3 đến ngày 22/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 3 2019 14:28
 
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 12:02
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/3/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 26 (từ 11/3 đến ngày 14/3/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 3 2019 12:31
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 64