Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 15 In
Thứ hai, 26 Tháng 11 2018 11:40
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 15 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       26/11 Thực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 11 2018 17:22
 
Lịch công tác nội bộ tuần 14 In
Thứ hai, 19 Tháng 11 2018 12:47
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 14 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       19/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 13 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 11 2018 09:46
 
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 12 Tháng 11 2018 12:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       12/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 12 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 13:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 12 In
Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 11:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 12 (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       05/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 11 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 11 2018 14:40
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 11:12
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       29/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 10.(từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 11:14
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 61