Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 13:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 10 (từ 28/10 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 07:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 12:03
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 9 (từ 21/10 đến ngày 27/10/2019) 22/9/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 11:05
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 12:06
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 8 (từ 14/10 đến ngày 20/10/2019) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 8 In
Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 13:32
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 8 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 7 (từ 07/10 đến ngày 13/10/2019) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 09 Tháng 10 2019 13:15
 
Lịch công tác nội bộ tuần 7 In
Thứ ba, 01 Tháng 10 2019 11:00
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 7 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 6 (từ 30/9 đến ngày 06/10/2019) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:10
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 67