Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 11:09
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 12:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 22 (từ 22/01 đến ngày 26/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23 In
Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 11:13
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23 (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 21 (từ 15/01 đến ngày 19/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 12:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 12:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 20 (từ 08/01 đến ngày 12/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 1 2018 13:14
 
Lịch công tác nội bộ tuần 21 In
Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 11:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 07/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai Nghỉ Tết Dương lịch Học sinh toàn trường nghỉ Tết Dương lịch Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 08:56
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 55