Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 20 In
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 12:53
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 20 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:  Thực hiện chương trình dạy học tuần SK HKI xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 12 2019 20:02
 
Lịch công tác nội bộ tuần 19 (có điều chỉnh và bổ sung) In
Thứ hai, 23 Tháng 12 2019 11:49
    LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 19 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm(Đ) Thứ hai S:  Các trường tiểu học tiến hành kiểm tra HKI theo kế hoạch.     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 12:53
 
Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ hai, 16 Tháng 12 2019 11:10
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm(X) Thứ hai S:  Các trường tiểu học tiến hành kiểm tra HKI theo kế hoạch.       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 07:16
 
Lịch công tác nội bộ tuần 17 In
Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 12:14
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm (Đ) Thứ hai S:       09/12 Thực hiện chương trình dạy học tuần 16 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 12 Tháng 12 2019 11:09
 
Lịch công tác nội bộ tuần 16 In
Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 11:55
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 16 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       02/12 Thực hiện chương trình dạy học tuần 15 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 12 2019 07:07
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 70