Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 2 năm học 2018-2019 In
Thứ hai, 27 Tháng 8 2018 12:24
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2 (Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 1 (từ 27/8 đến xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 12:38
 
Lịch công tác nội bộ tuần 1 năm học 2018-2019 In
Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 11:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Tuần lễ tập trung học sinh (từ 20/8 đến 24/8/2018).       20/8     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 07:54
 
Lịch công tác nội bộ tuần 39 In
Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 12:10
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 39 (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần Xét HTCTTH (từ 21/5 đến ngày 27/5/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 5 2018 06:46
 
Lịch công tác nội bộ tuần 38 In
Thứ hai, 14 Tháng 5 2018 13:50
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 38 (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần Sơ kết HK2 (từ 14/5 đến ngày 18/5/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 5 2018 06:51
 
Lịch công tác nội bộ tuần 37 In
Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 11:09
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 37 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai     S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 35 (từ 07/5 đến ngày 11/5/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 17:10
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 59