Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 12 Tháng 11 2018 12:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       12/11 Thực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 13:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 12 In
Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 11:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 12 (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       05/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 11 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 11 2018 14:40
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 11:12
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       29/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 10.(từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 11:14
 
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 12:21
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       22/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 9. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 10 2018 13:20
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 15 Tháng 10 2018 11:19
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       15/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 8. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 10 2018 07:55
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 6 trong tổng số 62