Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 11:43
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 17 (từ 17/12 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 12 2018 11:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 17 In
Thứ hai, 10 Tháng 12 2018 09:07
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       10/12 Thực hiện chương trình dạy học tuần 16 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 12 Tháng 12 2018 07:02
 
Lịch công tác nội bộ tuần 16 In
Thứ hai, 03 Tháng 12 2018 12:26
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 16 (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       03/12 Thực hiện chương trình dạy học tuần 15 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 07:07
 
Lịch công tác nội bộ tuần 15 In
Thứ hai, 26 Tháng 11 2018 11:40
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 15 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       26/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 14 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 11 2018 17:22
 
Lịch công tác nội bộ tuần 14 In
Thứ hai, 19 Tháng 11 2018 12:47
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 14 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       19/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 13 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 11 2018 09:46
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 6 trong tổng số 63