Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 19 In
Thứ hai, 17 Tháng 12 2012 09:48
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 19 (Từ ngày 17/12/2012 đến ngày 23/12/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       17/12 - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 07:22
 
Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ ba, 11 Tháng 12 2012 09:07
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 16/12/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       10/12 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 16 Tháng 12 2012 07:13
 
Lịch công tác nội bộ tuần 17 In
Thứ hai, 03 Tháng 12 2012 12:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ ngày 03/12/2012 đến ngày 09/12/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       03/12 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 16. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 06:58
 
Lịch công tác nội bộ tuần 16 In
Thứ hai, 26 Tháng 11 2012 12:08
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 16 (Từ ngày 26/11/2012 đến ngày 03/12/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       26/11 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 15. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 12 2012 10:39
 
Lịch công tác nội bộ tuần 15 In
Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 12:08
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 15 (Từ ngày 19/11/2012 đến ngày 25/11/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       19/11 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 14. ...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 25 Tháng 11 2012 07:19
 
« Bắt đầuLùi51525354555657585960Tiếp theoCuối »

Trang 53 trong tổng số 60