Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 16:34
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 26/3/2012 đến ngày 01/4/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 14:42
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 08:32
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 19/3/2012 đến ngày 25/3/2012)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       19/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 16:34
 
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 12:46
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 12/3/2012 đến ngày 18/3/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       12/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 27.   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 08:32
 
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2012 12:27
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 05/3/2012 đến ngày 11/3/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       05/3 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 26.   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 12:46
 
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 27 Tháng 2 2012 12:25
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 27/02/2012 đến ngày 04/3/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       27/02 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 25.   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 05 Tháng 3 2012 12:27
 
« Bắt đầuLùi515253545556Tiếp theoCuối »

Trang 54 trong tổng số 56