Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 17 Tháng 9 2012 11:57
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6 (Từ ngày 17/9/2012 đến ngày 23/9/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       17/9 - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 9 2012 14:54
 
Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 12:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5 (Từ ngày 10/9/2012 đến ngày 16/9/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       10/9 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 4. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 9 2012 11:57
 
Lịch công tác nội bộ tuần 4 In
Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 09:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4 (Từ ngày 03/9/2012 đến ngày 09/9/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       03/9 - Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9.   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 12:16
 
Lịch công tác nội bộ tuần 3 In
Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 10:40
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 3 (Từ ngày 27/8/2012 đến ngày 02/9/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       27/8 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 2. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 09:05
 
Lịch công tác nội bộ tuần 2 In
Thứ hai, 20 Tháng 8 2012 16:53
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2 (Từ ngày 20/8/2012 đến ngày 26/8/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       20/8 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 1, 2. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 10:40
 
« Bắt đầuLùi515253545556575859Tiếp theoCuối »

Trang 54 trong tổng số 59