Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 11:16
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 11/11/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       05/11 - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 12:31
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ ba, 23 Tháng 10 2012 07:21
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 28/10/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       22/10 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 10. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 11:16
 
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 15 Tháng 10 2012 09:48
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 15/10/2012 đến ngày 21/10/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       15/10 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 9. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 10 2012 08:48
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 08 Tháng 10 2012 11:54
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 08/10/2012 đến ngày 14/10/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       08/10 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 8. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 10 2012 09:48
 
Lịch công tác nội bộ tuần 8 In
Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 09:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 8 (Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 05/10/2012) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       01/10 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 7. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 10 2012 11:54
 
« Bắt đầuLùi51525354555657585960Tiếp theoCuối »

Trang 56 trong tổng số 62