Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 11:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 17:20
 
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 12:31
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 31 (từ 09/4 đến ngày13/4/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 16:16
 
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 02 Tháng 4 2018 11:16
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 30 (từ 02/4 đến ngày06/4/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 16:20
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 09:58
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 29 (từ 26/03 đến ngày 30/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 11:59
 
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 12:50
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 28 (từ 19/03 đến ngày 23/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 16:51
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 60