Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 15 In
Thứ hai, 25 Tháng 11 2019 12:51
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 15 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       25/11 Thực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 26 Tháng 11 2019 15:59
 
Lịch công tác nội bộ tuần 14 In
Thứ hai, 18 Tháng 11 2019 11:33
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 14 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       18/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 13 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 11 2019 15:28
 
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 11 Tháng 11 2019 12:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       11/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 12 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 11 2019 11:01
 
Lịch công tác nội bộ tuần 12 In
Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 11:48
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 12 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 10 (từ 28/10 đến ngày 03/11/2019) 22/9/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 11 2019 11:50
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 13:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 10 (từ 28/10 đến ngày 03/11/2019) 22/9/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 07:45
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 71