Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 12:30
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 17 (từ 11/12 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 12 2017 12:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 17 In
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 16 (từ 04/12 đến ngày 08/12/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 09:49
 
Lịch công tác nội bộ tuần 16 In
Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 11:20
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 16 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 15 (từ 27/11 đến ngày 01/12/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 11 2017 16:36
 
Lịch công tác nội bộ tuần 15 In
Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 07:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 15 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       20/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 14 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 07:06
 
Lịch công tác nội bộ tuần 14 In
Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 12:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 14 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       13/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 13 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 09:13
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 56