Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 11:32
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 11:12
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 11 Tháng 2 2019 11:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 22 (từ 11/02 đến ngày 15/02/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 2 2019 08:57
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23 In
Thứ hai, 21 Tháng 1 2019 08:47
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23 (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 21 (từ 21/01 đến ngày 25/01/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 22 Tháng 1 2019 12:34
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 12:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 20 (từ 14/01 đến ngày 18/01/2019).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 1 2019 13:15
 
Lịch công tác nội bộ tuần 21 In
Thứ hai, 07 Tháng 1 2019 12:55
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 19 (từ 07/01 đến ngày 11/01/2019).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 1 2019 16:13
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 66