Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 26 In
Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 10:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 26 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 16:13
 
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 29/01 đến ngày 03/02/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 11:09
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 12:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 22 (từ 22/01 đến ngày 26/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23 In
Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 11:13
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23 (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 21 (từ 15/01 đến ngày 19/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 12:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 12:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 20 (từ 08/01 đến ngày 12/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 1 2018 13:14
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 58