Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 15:57
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 9. (từ 16/10 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 12:12
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 11:44
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 8. (từ 09/10 đến ngày 13/10/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 10 2017 12:48
 
Lịch công tác nội bộ tuần 8 In
Thứ hai, 02 Tháng 10 2017 08:57
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 8 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       02/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 7. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 10 2017 12:49
 
Lịch công tác nội bộ tuần 7 In
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 11:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 7 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       25/9 Thực hiện chương trình dạy học tuần 6. (từ 25/9 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 06:50
 
Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 11:33
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 5.(từ 18/9 đến ngày22/9/2017) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 12:17
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 55