Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 26 In
Thứ hai, 13 Tháng 2 2012 10:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 26 (Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 19/02/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         13/02 - xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 2 2012 11:37
 
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 06 Tháng 2 2012 13:10
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 12/02/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         06/02 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 22. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 2 2012 10:21
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 08:45
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 30/01/2012 đến ngày 05/02/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         30/01 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 21. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 2 2012 13:10
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 16:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 15/01/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         0901 - Thực hiện chương trình dạy học tuần 20. ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 08:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 21 In
Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 12:49
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 02/01/2012 đến ngày 08/01/2012)   Ngày Nội dung công tác Thành phần Thời gian Địa điểm Thứ hai         02/01 - Nghỉ bù Tết Dương lịch 2012.   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 16:21
 
« Bắt đầuLùi6162Tiếp theoCuối »

Trang 61 trong tổng số 62