Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 11:12
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       29/10 Thực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 11:14
 
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 12:21
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       22/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 9. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 10 2018 13:20
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 15 Tháng 10 2018 11:19
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       15/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 8. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 10 2018 07:55
 
Lịch công tác nội bộ tuần 8 In
Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 12:06
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 8 (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       08/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 7. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 09:06
 
Lịch công tác nội bộ tuần 7 In
Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 10:58
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 7 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       01/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 6. (từ 01/10 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 12:18
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 8 trong tổng số 64