Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 09:04
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 4(từ 11/9 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 06:58
 
Lịch công tác nội bộ tuần 4 In
Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 10:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 3 (từ 04/9 đến 08/9/2017). (Thực hiện tổ chức Bán trú cho HS). ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 07:25
 
Lịch công tác nội bộ tuần 3 In
Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 10:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 3 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 2 (từ 28/8 đến 01/9/2017). ( HS chưa thực hiện Bán trú ra về buổi xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 13:25
 
Lịch công tác nội bộ tuần 2 năm học 2017-2018 In
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 11:29
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 1 (từ 21/8 đến 25/8/2017). ( HS chưa thực hiện Bán trú ra về buổi xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 8 2017 08:26
 
Lịch công tác nội bộ tuần 1 năm học 2017-2018 In
Thứ ba, 15 Tháng 8 2017 11:06
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 21/8/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       14/8 Thực hiện chương trình dạy học tuần 1 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 10:48
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 8 trong tổng số 55