Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 12:07
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 07:26
 
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 12:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 26 (từ 05/03 đến ngày 09/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 11:44
 
Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 16:13
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27 (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 25 (từ 26/02 đến ngày 02/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 07:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 26 In
Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 10:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 26 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 24 (từ 05/02 đến ngày 09/02/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 16:13
 
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 29/01 đến ngày 03/02/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 11:09
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 8 trong tổng số 60