Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 12 In
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 06:59
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 12 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       30/10 Thực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 11:19
 
Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 12:08
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       23/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 10.(từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 25 Tháng 10 2017 11:23
 
Lịch công tác nội bộ tuần 10 In
Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 15:57
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 10 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 9. (từ 16/10 đến ngày 20/10/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 12:12
 
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 11:44
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 8. (từ 09/10 đến ngày 13/10/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 10 2017 12:48
 
Lịch công tác nội bộ tuần 8 In
Thứ hai, 02 Tháng 10 2017 08:57
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 8 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       02/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 7. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 10 2017 12:49
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 57