Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 38 In
Thứ hai, 20 Tháng 5 2019 15:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 38 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần xét xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 5 2019 07:05
 
Lịch công tác nội bộ tuần 37 In
Thứ hai, 13 Tháng 5 2019 08:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 37 (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 35 ; Tuần Xét HTCTTH (từ 13/5 đến ngày 19/5/2019). ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 5 2019 10:23
 
Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 13:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36 (Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 34 (từ 06/5 đến ngày 12/5/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 15:37
 
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 12:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 33 (từ 29/4 đến ngày 05/5/2019).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 15:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 12:03
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 32 (từ 22/4 đến ngày 28/4/2019).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 4 2019 16:55
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 70