Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 21 In
Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 11:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 07/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai Nghỉ Tết Dương lịch Học sinh toàn trường nghỉ Tết xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 08:56
 
Lịch công tác nội bộ tuần 20 In
Thứ hai, 25 Tháng 12 2017 08:31
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 20 (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)  (Bổ sung)  
Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện tuần Sơ kết HKI  (từ 25/12 đến ngày 29/12/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 16:46
 
Lịch công tác nội bộ tuần 19 In
Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 12:14
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 18 (từ 18/12 đến ngày 23/12/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 13:24
 
Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 12:30
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 17 (từ 11/12 đến ngày 16/12/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 12 2017 12:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 17 In
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 16 (từ 04/12 đến ngày 08/12/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 09:49
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 59