Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 12:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 11:44
 
Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 16:13
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27 (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 25 (từ 26/02 đến ngày 02/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 07:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 26 In
Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 10:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 26 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 24 (từ 05/02 đến ngày 09/02/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 2 2018 16:13
 
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 29/01 đến ngày 03/02/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 11:09
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 12:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 22 (từ 22/01 đến ngày 26/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 13:17
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 60