Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 11:58
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 30. (từ 03/04 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 06:52
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 16:35
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 29. (từ 27/03 đến ngày 31/03/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 12:39
 
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 11:14
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 28. (từ 20/03 đến ngày 24/03/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 3 2017 06:54
 
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 13 Tháng 3 2017 10:14
 LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 27. (từ 13/03 đến ngày 17/03/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 3 2017 08:11
 
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 17:25
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 26. (từ 06/03 đến ngày 10/03/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 3 2017 10:37
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 53