Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 16 In
Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 11:20
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 16 (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 15 (từ 27/11 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 11 2017 16:36
 
Lịch công tác nội bộ tuần 15 In
Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 07:18
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 15 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       20/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 14 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 07:06
 
Lịch công tác nội bộ tuần 14 In
Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 12:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 14 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       13/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 13 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 09:13
 
Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 11:13
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13 (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       06/11 Thực hiện chương trình dạy học tuần 12.(từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 17:55
 
Lịch công tác nội bộ tuần 12 In
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 06:59
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 12 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       30/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 11.(từ 30/10 đến xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 11:19
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 59