Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 37 In
Thứ hai, 08 Tháng 5 2017 11:19
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 37 (Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:  Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 35 (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 07:09
 
Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017 09:06
 LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36 (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai         01/05 Nghỉ Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 01 tháng xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 09:38
 
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 12:23
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 33 (từ 17/04 đến ngày 21/04/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 4 2017 07:16
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 12:00
   LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 32 (từ 17/04 đến ngày 21/04/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 15:19
 
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 10:22
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 31 (từ 10/04 đến ngày 16/04/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 12:09
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 55