Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 32 In
Thứ hai, 02 Tháng 4 2018 11:16
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 16:20
 
Lịch công tác nội bộ tuần 31 In
Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 09:58
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 29 (từ 26/03 đến ngày 30/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 11:59
 
Lịch công tác nội bộ tuần 30 In
Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 12:50
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 28 (từ 19/03 đến ngày 23/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 16:51
 
Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 12:07
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29 (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 27 (từ 12/03 đến ngày 16/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 07:26
 
Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 12:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28 (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 26 (từ 05/03 đến ngày 09/03/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 3 2018 11:44
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 62