Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 1 năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 19 Tháng 8 2019 12:26
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Tuần lễ tập trung học sinh (từ 09/8 đến 23/8/2019). ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 8 2019 12:44
 
Lịch công tác nội bộ tuần 38 In
Thứ hai, 20 Tháng 5 2019 15:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 38 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần xét HTCT TH và HTCT Lớp học HK2 (từ 20/5 đến ngày 24/5/2019). ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 5 2019 07:05
 
Lịch công tác nội bộ tuần 37 In
Thứ hai, 13 Tháng 5 2019 08:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 37 (Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 35 ; Tuần Xét HTCTTH (từ 13/5 đến ngày 19/5/2019). ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 5 2019 10:23
 
Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 13:17
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36 (Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 34 (từ 06/5 đến ngày 12/5/2019).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 15:37
 
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 12:38
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 33 (từ 29/4 đến ngày 05/5/2019).       ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 15:11
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 71