Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 7 In
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 11:05
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 7 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       25/9 ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 06:50
 
Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 11:33
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 5.(từ 18/9 đến ngày22/9/2017) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 12:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 09:04
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 4(từ 11/9 đến ngày 15/9/2017)     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 06:58
 
Lịch công tác nội bộ tuần 4 In
Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 10:28
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 3 (từ 04/9 đến 08/9/2017). (Thực hiện tổ chức Bán trú cho HS). ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 07:25
 
Lịch công tác nội bộ tuần 3 In
Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 10:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 3 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 2 (từ 28/8 đến 01/9/2017). ( HS chưa thực hiện Bán trú ra về buổi xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 13:25
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 57