Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 15 Tháng 10 2018 11:19
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       15/10 Thực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 10 2018 07:55
 
Lịch công tác nội bộ tuần 8 In
Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 12:06
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 8 (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       08/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 7. (từ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 09:06
 
Lịch công tác nội bộ tuần 7 In
Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 10:58
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 7 (Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)
Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       01/10 Thực hiện chương trình dạy học tuần 6. (từ 01/10 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 12:18
 
Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 08:54
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:       24/9 Thực hiện chương trình dạy học tuần 5 (từ 24/9 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 08:15
 
Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:31
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5 (Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 4 (từ 17/9 đến ngày21/9/2018) 22/9/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 07:15
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 65