Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 10:45
   LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27 (Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 01 Tháng 3 2017 09:48
 
Lịch công tác nội bộ tuần 26 In
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 10:54
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 26 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 24. (từ 20/02 đến ngày 24/02/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 10:44
 
Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 10:26
   LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25 (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 23. (từ 13/02 đến ngày 19/02/2017). ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 10:45
 
Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 06 Tháng 2 2017 09:34
 LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24 (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)   Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học Học kỳ II, tuần 22. (từ 06/02 đến ngày 10/02/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 2 2017 08:37
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23 In
Thứ hai, 16 Tháng 1 2017 14:12
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23 (Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S:  Thực hiện chương trình dạy học tuần 21-HKII. (từ 16/01 đến ngày20/01/2017)   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 11:44
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 53