Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 37 In
Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 11:09
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 37 (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai     S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 17:10
 
Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 11:31
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36 (Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S:       30/4 Nghỉ Lễ kỉ niệm ngày Giải phóng xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 07:53
 
Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 11:06
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35 (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 29/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 33 (từ 23/4 đến ngày 27/4/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 07:46
 
Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 11:23
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34 (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 32 (từ 16/4 đến ngày 20/4/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 17:20
 
Lịch công tác nội bộ tuần 33 In
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 12:31
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 33 (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 31 (từ 09/4 đến ngày13/4/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 16:16
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 63