Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 23 In
Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 11:13
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23 (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 12:17
 
Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 12:22
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 20 (từ 08/01 đến ngày 12/01/2018).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 1 2018 13:14
 
Lịch công tác nội bộ tuần 21 In
Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 11:01
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 21 (Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 07/01/2018) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai Nghỉ Tết Dương lịch Học sinh toàn trường nghỉ Tết Dương lịch Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 08:56
 
Lịch công tác nội bộ tuần 20 In
Thứ hai, 25 Tháng 12 2017 08:31
LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 20 (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)  (Bổ sung)  
Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện tuần Sơ kết HKI  (từ 25/12 đến ngày 29/12/2017).   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 27 Tháng 12 2017 16:46
 
Lịch công tác nội bộ tuần 19 In
Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 12:14
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 18 (từ 18/12 đến ngày 23/12/2017).     ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 13:24
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 60