Lịch công tác tuần
Lịch công tác nội bộ tuần 23R In
Thứ hai, 27 Tháng 4 2020 11:46
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23-R (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 27/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV, tiếp tục thực hiện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 4 2020 09:56
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23N In
Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 07:04
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23-N (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 20/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV làm việc tại nhà. Hạn chế đi ra đường và vào trường trong thời gian xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 4 2020 07:40
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23M In
Thứ hai, 13 Tháng 4 2020 09:07
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23-M (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 13/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV làm việc tại nhà. Hạn chế đi ra đường và vào trường trong thời gian xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 4 2020 11:56
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23L In
Thứ hai, 06 Tháng 4 2020 13:30
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23-L (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai S: Toàn thể CB-GV-CNV làm việc tại nhà. Hạn chế đi ra đường và vào trường trong thời gian này.   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 4 2020 08:01
 
Lịch công tác nội bộ tuần 23K In
Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 12:40
  LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23-K (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020) Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 08/01   S: Toàn thể CB-GV-CNV làm việc tại nhà. Hạn chế đi ra đường và vào trường trong thời gian xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 20:17
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 2 trong tổng số 70