Lịch công tác nội bộ tuần 23c In
Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 09:52

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23c

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S:

 

 

 

17/02/2020

 

 

 

 

 

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Toàn thể CB-GV-NV và HS

 

 

Họp liên tịch (Phương án ôn tập cho HS và lịch trực trường trong thời gian nghỉ)

Liên tịch nhà trường

 

Phòng họp

C:

 

 

 

 

14g30: Kính mời GV phụ trách công tác PCGD 14 phường họp giao ban tại phòng GD&ĐT Q3

 

 

 

BGH+ BCĐ báo cáo số lượng GV+ HS đi từ vùng dịch về.

 

15g00

Thầy Trang ( CV PGD) nhận.

Tổng vệ sinh các lớp.

BM và GVCN phối kết hợp thực hiện- CB Y tế và BGH kiểm tra .

16g30

Tại các phòng học

Thứ ba

S: ( CB-GV-NV ký tên kiểm diện thời gian từ 7g30 đến 11g00).

 

 

 

 

00

 

 

 

18/02

Sinh hoạt chuyên môn. (khối chia nhau thời gian, khu vực họp tránh tụ tập đông người).

PHT+ GVCN và GV chuyên trách.

8g00

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

CB,GV đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở chuẩn bị nộp Báo cáo SKKN và nộp SKKN (đối với Danh hiệu cấp Thành phố).

 

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn. (khối chia nhau thời gian, khu vực họp tránh tụ tập đông người).

PHT+ GVCN và GV chuyên trách.

14g00

Phòng Hội trường

 

BGH+ BCĐ báo cáo số lượng GV+ HS đi từ vùng dịch về.

 

15g00

Thầy Trang ( CV PGD) nhận.

 

Tổng vệ sinh các lớp.

 

16g30

Tại các phòng học

Thứ tư

S: ( CB-GV-NV ký tên kiểm diện thời gian từ 7g30 đến 11g00).

 

 

 

19/02

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

BGH+ BCĐ báo cáo số lượng GV+ HS đi từ vùng dịch về.

 

15g00

Thầy Trang ( CV PGD) nhận.

Thứ năm

S: ( CB-GV-NV ký tên kiểm diện thời gian từ 7g30 đến 11g00).

 

 

 

20/02

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

BGH+ BCĐ báo cáo số lượng GV+ HS đi từ vùng dịch về.

 

15g00

Thầy Trang ( CV PGD) nhận.

Thứ sáu

S: ( CB-GV-NV ký tên kiểm diện thời gian từ 7g30 đến 11g00).

 

 

 

21/02

Chuẩn bị công tác tổ chức ĐH Chi bộ

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

BGH+ BCĐ báo cáo số lượng GV+ HS đi từ vùng dịch về.

 

15g00

Thầy Trang ( CV PGD) nhận.

 

Tổng vệ sinh các lớp.

BM và GVCN phối kết hợp thực hiện- CB Y tế và BGH kiểm tra.

16g30

Tại các phòng học

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

22/02

- Tập huấn Chương trình GDPT 2018 cho GV Lớp 1 + CBQL các trường tiểu học theo KH.

GV Lớp 1 + CBQL

13g30

Cụm 1: Trường TH Nguyễn Thái Sơn (môn Tiếng Việt)

 

Tổng vệ sinh các lớp.

 

9g00

Tại các phòng học

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

23/02