Lịch công tác nội bộ tuần 1 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 31 Tháng 8 2020 14:45

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1

(Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Tuần lễ tập trung học sinh (từ 31/8 đến 05/9/2020).

 

 

 

31/8

 

 

 

 

 

Tổng vệ sinh sân trường. Chuẩn bị thực hiện đón HS tựu trường và công tác bán trú ngay ngày 31/8/2020.

Tổ phục vụ. (Th. Dũng bao quát NV thực hiện).

8g00

 

 

C:

 

 

 

 

BGH kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường.

 

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

01/9

Tổ chức “ Ngày hội em vào học lớp 1” – Lần 3;

Ổn định nề nếp đầu năm học 2020-2021.

- Cán bộ quản lý, GV+ BM lớp 1 + Đoàn viên Chi đoàn và GV toàn trường cùng tham dự

- Bảo vệ + Cấp dưỡng (Nam) + Các Đoàn viên Chi đoàn phối hợp giữ Trật tự ATGT và AT trường học.

7g15-10g30

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

02/9

Toàn trường nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9.

 

 

 

 

Phân công trực Lễ (Tăng cường lực lượng GV đảm bảo ANTT).

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S: Thống nhất vị trí xếp hàng của tất cả các lớp.

 

 

 

03/9

Tập trung học sinh lớp 2, 3 ổn định nề nếp đầu năm học 2020-2021.

Cán bộ quản lý, GV và BM lớp 2, 3

7g15-10g00;10g30

 

 

Liên tịch + Các bộ phận + Bảo vệ theo phân công chuẩn bị CSCV cho Lễ Khai Giảng.

 

11g00

Phòng HT

 

C:

 

 

 

 

Tập trung học sinh lớp 4, 5 ổn định nề nếp đầu năm học 2020-2021.

Cán bộ quản lý, GV và BM lớp 4, 5

13g30-16g00;16g30

 

 

Gửi thư mời Đại biểu tham dự Lễ khai giảng năm học.

C. Liễu

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

04/9

Tập trung học sinh toàn trường; ổn định nề nếp đầu năm học 2020-2021.

Toàn thể CB, GV, NV và HS.

Giờ tập trung 7g15

Giờ về K1: : 10g00

Giờ về K2+3 : 10g30

Giờ về K4+5 : 11g00

 

-

 

 

HS mới chuyển về học tại trường NH 2020-2021 nhận giấy vào lớp.

C. Liễu + Th. Tĩnh

 

Tại Văn phòng

 

Tổng dợt chương trình Lễ Khai giảng.

BGH+ Th Hưng +Th Hùng+ Th Bảo + Cô Oanh + Th Cường +GVCN Khối 1 tập di chuyển HS vào trường

GV chuyên trách Âm nhạc tập đợt CT Văn nghệ.

8g00

Sân trường

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hoàn tất công tác chuẩn bị Khai giảng (Trước 15g00).

Liên tịch + Các bộ phận + Bảo vệ theo phân công chuẩn bị CSCV cho Lễ khai giảng.

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

05/9

Tổ chức khai giảng năm học 2020-2021.

 

Toàn thể CB, GV, NV và HS

(Lưu ý: GVCN nhắc nhở HS có mặt tại trường lúc 6giờ45 ).

Giờ tập trung 7g15

Giờ về K1: : 10g00

Giờ về K2+3 : 10g30

Giờ về K4+5 : 11g00

 

Sân trường

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

06/9

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 9 2020 07:28