Lịch công tác nội bộ tuần 2 - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 07 Tháng 9 2020 11:00

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 2

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 1 (từ 07/9 đến 11/9/2020).

(Thực hiện tổ chức Bán trú cho HS bắt đầu ngày 07/9/2020).

 

 

 

07/9

Giờ đến trường:

-          Học sinh lớp Một, Hai: 7giờ10 phút – 7giờ25phút

-          Học sinh lớp Ba: 7giờ5 phút – 7giờ20phút

-          Học sinh lớp Bốn , Năm: 6 giờ 45- 7 giờ 5phút.

Học sinh đến trường vào lớp GV+BM kiểm tra thân nhiệt.

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. ( HS lớp 5+4 chào dưới sân; các lớp 1+2+3 tổ chức chào cờ trong lớp).

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh

7g00

Sân trường

 

GVCN hỗ trợ Bảo mẫu xây dựng nề nếp trong tuần đầu HS ăn bán trú.     (Tổ chúc thời gian lệch giờ các lớp theo KH).

 

 

 

 

Họp liên tịch

Thành viên liên tịch hẹp

11g00

Phòng Hiệu trưởng

 

C:

 

 

 

 

- Các trường MN, TH (CL, NCL) và nhóm - lớp ĐLTT cập nhật dữ liệu học sinh và nhân sự năm học 2020-2021 trên trang cơ sở dữ liệu toàn ngành: csdl.moet.gov.vn.

T. Dũng + T.Tĩnh thực hiện

 

 

 

- 17g00: Hạn chót các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và đơn vị trực thuộc báo cáo về khảo sát hiện trạng sử dụng gói cước truy cấp internet tại các trường học trên địa bàn Quận 3 trực tiếp tại đây.

T. Dũng + T.Tĩnh kiểm tra thực hiện

 

 

 

Giờ ra về:

-          HS không ăn Bán trú; PH đón lúc 10g45; đưa trẻ đến trường lúc 13g15 để học buổi thứ 2.

-          Học sinh lớp Một, Hai: 16giờ 00 ( đón dưới sân);

-          Học sinh lớp Ba: 16 giờ15 (đón dưới sân);

-          Học sinh lớp Bốn , Năm: 16 giờ 30 (đón dưới sân).

 

 

 

 

Thứ ba

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

08/9

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn.

Th. Hoài Bảo + Cô Oanh và thấy cô GV chi đoàn

 

 

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra điều kiện thực hiện CT GDPT 2018 đối với cấp tiểu học NH 2020-2021.   Cụm 1: Trường TH Nguyễn Thái Sơn;

 

Hiệu trưởng tham dự.

14g00

Phòng truyền thống

 

Sinh hoạt chuyên môn.

Th.Dũng, toàn bộ giáo viên

14g00

Hội trường

Thứ tư

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

09/9

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Y tế học đường NH: 2020-2021.

Th.Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

10/9

Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Họp Chi bộ

Tất cả Đảng viên Chi bộ

14g00

Phòng họp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

11/9

Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Khối 1 sinh hoạt CM; (CT GDPT 2018)

HP+ GV tham gia dạy khối 1

14g00

Phòng họp

 

Họp Hội đồng

Toàn thể CB, GV, NV tham dự.

16g30

Hội trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

12/9

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

13/9

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 09 Tháng 9 2020 16:36