Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 05 Tháng 10 2020 11:05

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6

(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 5 (từ 05/10 đến 09/10/2020).

 

 

 

 

05/10

Giờ đến trường:

-          Học sinh lớp Một, Hai: 7giờ10 phút – 7giờ25phút

-          Học sinh lớp Ba: 7giờ5 phút – 7giờ20phút

-          Học sinh lớp Bốn , Năm: 6 giờ 45- 7 giờ 5phút.

Học sinh đến trường vào lớp GV+BM kiểm tra thân nhiệt.

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Tổ chức “Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” với Chủ đề Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU THẬP MINH CHỨNG

Thành viên trong HĐ, thực hiện theo tổ.

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ ra về:

-           HS không ăn Bán trú; PH đón lúc 10g45; đưa trẻ đến trường lúc 13g15 để học buổi thứ 2.

-           Học sinh lớp Một, Hai: 16giờ 00 ( đón dưới sân);

-           Học sinh lớp Ba: 16 giờ15 (đón dưới sân);

-           Học sinh lớp Bốn , Năm: 16 giờ 30 (đón dưới sân).

 

 

 

 

Thứ ba

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên Lớp 1 + GV các lớp

 

 

 

06/10

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn.

Th. Hoài Bảo + Cô Oanh và thầy cô GV Chi đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

- 14g30: Kính mời các giáo viên phụ trách công tác PCGD 14 phường họp giao ban tại Phòng GD&ĐT Q3.

 

C. Tâm tham dự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên Lớp 1 + GV các lớp

 

 

 

07/10

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn NH: 2020-2021.

Th.Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Thầy cô PHT + Thầy cô LLKC nộp lý lịch M5 (VB và File) về PGD

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

08/10

Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên Lớp 1 + GV các lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: GVCN Gửi Thư mời CMHS họp sáng 11/10/2020.

Th Dũng+ C. Liễu theo dõi.

 

 

 

- Hạn chót các trường TH, THCS thực hiện báo cáo EMIS đầu năm trên trang cơ sở dữ liệu toàn ngành (csdl.moet.gov.vn). Ghi chú: Sau khi in kiểm dò đúng mới nhấn gửi dữ liệu lên cấp trên.

Th. Dũng + Th Tỉnh thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị CSVC cho sự kiện sáng thứ 6 ( 9/10/2020)

BGH + PV;BV; TPT và GV chuyên trách TD

15g00

Sân trường; khu vực tổ chức sự kiện.

Thứ sáu

S:

 

 

 

09/10

Lễ phát động cuộc thi “Hành trình xanh tái sinh vỏ hộp sữa”

Tp Tham dự theo thự mời.

7g00

Sân trường

 

Họp với GVCN + Chuyên trách TA chuẩn bị ND họp Lần 2.

Thầy cô giáo viên CN và chuyên trách TA

10g00

Hội trường

 

C:

 

 

 

 

Đại hội Chi đoàn năm học 2020-2021

Đại biểu khách mời + Đoàn viên tham dự

13g30

Hội trường

 

Khối 1 sinh hoạt CM; (CT GDPT 2018)

HP+ GV tham gia dạy khối 1.

14g00

Phòng họp

 

Các lớp Chuẩn bị CSVS tổ chức Họp CMHS (lần 2). 16g00 BGH sẽ KT công tác Chuẩn bị.

GVCN + BM các lớp.

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

10/10

 

 

 

 

Chủ nhật

Họp cha mẹ học sinh lần 2 năm học 2020-2021:

-          Lớp 1, 2, 3 : 8g00

-          Lớp 4, 5       : 9g30

HT, PHT, GVCN, GVTA, BM

Tổ Bảo vệ sắp chỗ giữ xe cho CMHS

 

Phòng học các lớp

11/10

Bảo vệ +Phục vụ trực theo phân công.(Sắp xếp chỗ để xe PH tham gia họp) .

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 20:32