Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 08:55

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24

(Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần Nghỉ Tết (từ 15/02 đến 19/02/2021).

 

 

 

 

15/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Trực tết theo danh sách đã phân công .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

 

16/02

Nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Trực tết theo danh sách đã phân công .

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S: Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

17/02

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

Họp mặt chúc Tết đầu năm Liên tịch và các Tổ CM tại vị trí các tổ

(Thực hiện phòng chống dịch, tránh tụ tập đông người)

 

8g30-9g30

 

 

Họp CM thống nhất CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

9g30-11g00

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

C: BGH+ BV+ Nhân viên tổ VP trực đơn vị.

 

 

 

 

14g30: họp Tổ Phổ cập tại Phòng GDĐT.

C. Tâm tham dự.

 

 

Thứ năm

S: Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

18/02

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

Tổ CM thực hiện CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

8g00-10g30

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

C: BGH+ BV+ Nhân viên tổ VP trực đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S: Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

19/02

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

Tổ CM thực hiện CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

8g00-10g30

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

Tổng vệ sinh các lớp.

BM và GVCN phối kết hợp thực hiện- CB Y tế và BGH kiểm tra.

10g30

Tại các phòng học

 

C:

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

20/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

21/02