Lịch công tác nội bộ tuần 24a In
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 08:56

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24a

(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 22/02 đến 26/02/2021).

 

 

 

 

22/02

Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

 

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

Tổ CM thực hiện CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

8g00-10g30

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp minh chứng chuẩn bị đón Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

T. Dũng + C. Bối kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C: BGH+ BV+ Nhân viên tổ VP trực đơn vị.

 

 

 

Thứ ba

S: Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

23/02

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

Tổ CM thực hiện CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

8g00-10g30

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp minh chứng chuẩn bị đón Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

T. Dũng + C. Bối kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

- 8g00: Mời thành viên HĐCM môn Đạo đức họp triển khai lại chuyên đề cấp Thành phố tại Phòng GDĐT.

 

Thành viên HĐCM môn Đạo đức tham dự họp.

 

 

 

C: BGH+ BV+ Nhân viên tổ VP trực đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S: Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

24/02

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

Tổ CM thực hiện CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

8g00-10g30

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

- Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp minh chứng chuẩn bị đón Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

- Chuẩn bị CSVC phòng truyền thống tiếp tổ Tư vấn (Sáng 25/02/2021).

T. Dũng + C. Bối kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C: BGH+ BV+ Nhân viên tổ VP trực đơn vị.

 

 

 

 

- 14g30: Họp giao ban Tổ phổ cập

Cô Tâm tham dự.

 

 

Thứ năm

S: Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

25/02

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

- 8g00: Tổ Tư vấn hỗ trợ công tác Kiểm định chất lượng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Thành phần theo Thông báo)

Kính mời thành viên Hội đồng TĐG +Liên tịch trường cùng tham gia tiếp Tổ Tư Vấn PGD, có mặt lúc 7g15.

 

Phòng truyền thống

 

Tổ CM thực hiện CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

8g00-10g30

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

C: BGH+ BV+ Nhân viên tổ VP trực đơn vị.

 

 

 

 

Nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập của CB,CC,VC về PNV.

HT+ PHT và Kế toán

 

Phòng Nội vụ.

 

17g00Hội đồng chuyên môn, môn Tiếng Việt, Toán, TNXH- Khoa, Lịch sử - Địa lý gửi báo cáo việc kiểm tra ra đề kiểm tra HKI (word + ppt) về PGD (T. Bình nhận)

 

 

 

Thứ sáu

S: Học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

(Theo văn bản số 505/UBND-VX, ngày 14/02/2021).

 

 

 

26/02

GVCN + GV chuyên trách thực hiện việc dạy học qua internet.

(Theo văn bản số 430/SGDĐT-GDTH, ngày 15/02/2021).

 

 

 

 

Tổ CM thực hiện CT dạy học qua internet thời gian HS ngừng đến trường.

Toàn thể GVCN+ GVCT + BGH thực hiện.

8g00-10g30

Theo vị trí phòng họp các Tổ CM.

 

8g00: Mời Hiệu trưởng trường tiểu học (CL-NCL) và Trường Tương Lai dự Hội nghị Sơ kết Học kì I năm học 202-0 – 2021 của Sở GDĐT tại điểm cầu (Theo Thông báo)

Hiệu trưởng tham dự.

 

 

 

Tổng vệ sinh các lớp chuẩn bị đón HS trở lại trường.

Tổng vệ sinh các Phòng Chức năng; Khu vực Bếp và Nhà ăn.

BM và GVCN phối kết hợp thực hiện.

8g00-10g30

Tại các phòng học

 

C:

 

 

 

 

17g00: Các trường tiểu học, trường Tương Lai Báo cáo nhanh công tác dạy học trực tuyến. (theo mẫu đã gửi qua mail @hcm.edu.vn của Hiệu trưởng)

BGH thực hiện.

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

27/02

Tổng vệ sinh các lớp chuẩn bị đón HS trở lại trường.

Tổng vệ sinh các Phòng Chức năng.

BM và GVCN phối kết hợp thực hiện- CB Y tế và BGH kiểm tra.

10g30

Tại các phòng học

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

28/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 08:04