Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 01 Tháng 3 2021 12:49

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25

(Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

01/3/2020

S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường

Thực hiện chương trình dạy học tuần 24 (từ 01/3 đến 05/3/2021); Ôn tập kiến thức từ Tuần 22 đến tuần 23.

Tổ chức chào cờ tại lớp

. - 7g30: PGD&ĐT nắm tình hình đón học sinh đi học trở lại tại các trường.

 

 

 

 

Tập trung HS khối lớp 1+2+3 từ 7g5-7g25. (Giờ về lúc K1+2 lúc 16g; K3 lúc 16g15)

Tập trung HS khối lớp 4+5 từ 6g45-7g5. (Giờ về lúc K4 lúc 16g15; K5 lúc 16g30)

(Thực hiện giãn cách theo đúng khoảng cách trong thời gian tập trung ở sân trường, thời gian từ ngày 01/3/2021 cho đến khi có thông báo mới).

Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

6g30

 

 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ CM báo cáo tình hình cụ thể số lượng HS tham gia KT thân nhiệt .(B/c về cho PHT phụ trách khối).

- Tổ chức bán trú K4-5 (Thực hiện giãn cách thời gian ăn, chỗ ngồi và bố trí chỗ ngủ cho học sinh thực hiện thật tốt quy định).

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

GVCN các lớp tiếp tục thực hiện soạn giảng trực tuyến. Thông báo đến HS và CMHS trên website lịch giảng dạy của từng khối lớp đề cùng tham gia ôn tập.

 

BGH theo dõi việc thực hiện,

 

 

C:

 

 

 

 

Họp giao ban liên tịch.

Các thành viên Liên tịch (hẹp) nhà trường.

14g30

Phòng HT

- Các trường tiểu học cập nhật danh sách học sinh lớp 5 trực tuyến theo đường link đã gửi qua email của Hiệu trưởng trước ngày 03/4/2021. Lưu ý: cần xem kỹ ghi chú cuối biểu mẫu.

Hiệu trưởng + PHT +Th Tĩnh và GVL5 thực hiện

 

 

Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp, bổ sung minh chứng theo biên bản góp ý Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

T. Dũng + C. Bối và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+TQT)

Thực hiện BC nhanh tình hình HS đi học lại sau thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 trước 17g00 ngày 01/3/2021.

Th Dũng thực hiện

 

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+C.Bối).

 

 

Thứ ba

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

- 7g30: PGD&ĐT nắm tình hình đón học sinh đi học trở lại tại các trường.

 

 

 

02/3

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 ( Đối tượng 3-4).

Hiệu trưởng tham dự.

S: 7g30-11g30

C: 13g30-16g30

Trung Tâm BD Chính trị Quận 3.

 

Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp, bổ sung minh chứng theo biên bản góp ý Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

T. Dũng + C. Bối và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn. Thảo luận, bỏ phiếu đề xuất lựa chọn SGK.

GVCN + GVCT và PHT

 

 

 

- 14g30: Mời các thành viên Tổ phổ cập 12 phường họp tại Phòng GDĐT

C. Tâm tham dự.

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ tư

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.- 7g30: PGD&ĐT nắm tình hình đón học sinh đi học trở lại tại các trường.

 

 

 

03/3

.- 8g00: Tổ Tư vấn hỗ trợ công tác Kiểm định chất lượng tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng (Thành phần theo Thông báo)

HT tham dự

 

 

 

Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp, bổ sung minh chứng theo biên bản góp ý Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

T. Dũng + C. Bối và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

-14g00: Chuyên đề Đạo đức 1 Chương trình GDPT 2018 tại Nguyễn Thi

 

PHT + GV Lớp 1 tham dự.

 

 

 

-15g00: Họp chuẩn bị công tác rút kinh nghiệm ra đề kiểm tra định kì Học kì I (Hội đồng Bộ môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý).

 

Thành viên Hội đồng Bộ môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý tham dự.

 

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ năm

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.- 7g30: PGD&ĐT nắm tình hình đón học sinh đi học trở lại tại các trường.

 

 

 

04/3

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 ( Đối tượng 3-4).

Hiệu trưởng tham dự.

S: 7g30-11g30

C: 13g30-16g30

Trung Tâm BD Chính trị Quận 3.

 

Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp, bổ sung minh chứng theo biên bản góp ý Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

T. Dũng + C. Bối và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Tổ chức họp lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022.

Tp: BGH+ Tổ trưởng CM các tổ+ Cô Đào Nguyên + Đại diện BĐD CMHS + TKHĐ.

14g00

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ sáu

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.- 7g30: PGD&ĐT nắm tình hình đón học sinh đi học trở lại tại các trường.

 

 

 

05/3

Tổng kết công tác Phổ cập giáo dục 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

(Thành phần theo thư mời).

9g00

 

 

Hội đồng Tự đánh giá sắp xếp, bổ sung minh chứng theo biên bản góp ý Tổ tư vấn PGD&ĐT Q3.

T. Dũng + C. Bối và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

- 17g00: Các trường tiểu học gửi (file + văn bản) hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa Lớp 2 năm học 2021-2022.

 

Thầy cô PHT thực hiện.

 

 

 

- Hội nghị Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 1, Lớp 2 tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng.

 

PHT+GV Khối 1 và giáo viên dự kiến dạy Khối 2 năm học 2021-2022)

13g30

 

 

- Họp chuẩn bị công tác rút kinh nghiệm ra đề KTĐK Học kì I môn Tiếng Anh  tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng.

Thành phần: Hội đồng Bộ môn Tiếng Anh tham dự.

15g00

 

 

Họp Hội đồng nhà trường. (15g00 họp BM+CD ; 17g00 họp CB,GV,NV)

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

15g00 + 17g00

Hội trường

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ Nhân viên cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

06/3

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

07/3

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 03 Tháng 3 2021 07:57