Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ hai, 15 Tháng 3 2021 10:33

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27

(Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

15/3/2020

S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường

Thực hiện chương trình dạy học tuần 25 (từ 08/3 đến 12/3/2021); Ôn tập kiến thức từ Tuần 22 đến tuần 23.

Tổ chức chào cờ tại lớp 1-2-3 ; Lớp 4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn cách).

 

 

 

 

 

Tập trung HS khối lớp 1+2+3 từ 7g5-7g25. (Giờ về lúc K1+2 lúc 16g; K3 lúc 16g15)

Tập trung HS khối lớp 4+5 từ 6g45-7g5. (Giờ về lúc K4 lúc 16g15; K5 lúc 16g30)

(Thực hiện giãn cách theo đúng khoảng cách trong thời gian tập trung ở sân trường, thời gian từ ngày 01/3/2021 cho đến khi có thông báo mới).

Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

6g30

 

 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ CM báo cáo tình hình cụ thể số lượng HS tham gia KT thân nhiệt .(B/c về cho PHT phụ trách khối).

- Tổ chức bán trú K4-5 (Thực hiện giãn cách thời gian ăn, chỗ ngồi và bố trí chỗ ngủ cho học sinh thực hiện thật tốt quy định).

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp Hội đồng Tự đánh giá chuẩn bị Khảo sát chính thức.

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

10g00

Phòng truyền thống.

Đề nghị các trường tiểu học chia sẻ linkhttps://forms.gle/BWtAgi3k3w9w3d1D6 đến Cha mẹ học sinh để đăng ký cho học sinh tham gia hoạt động STEM. Thời gian: từ 17h30-19h30 thứ tư ngày 17/03/2021, địa điểm: Phòng STEM Quận 3: 274 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu,Quận 3.

Thầy cô GVCN chia sẻ link … đến Cha mẹ HS để đăng ký cho học sinh tham gia hoạt động STEM.

( linkhttps://forms.gle/BWtAgi3k3w9w3d1D6 ).

 

 

C:

 

 

14g00 ; 15g00

Phòng Hội đồng

- Các trường tiểu học cập nhật danh sách học sinh lớp 5 trực tuyến theo đường link đã gửi qua email của Hiệu trưởng trước ngày 03/4/2021. Lưu ý: cần xem kỹ ghi chú cuối biểu mẫu.

Hiệu trưởng + PHT +Th Tĩnh và GVL5 thực hiện

 

 

Họp Chi bộ.

Mời tất cả đảng viên tham dự.

14g00

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+TQT)

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+C.Bối).

 

 

Thứ ba

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

Đội Văn nghệ tập chạy chương trình (Sân trường)

 

 

 

 

16/3

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 (Đối tượng 3-4).

Phó Hiệu trưởng tham dự (C Bối).

S: 7g30-11g30

C: 13g30-16g30

Trung Tâm BD Chính trị Quận 3.

 

Hội đồng Tự đánh giá hoàn thành sắp xếp, bổ sung minh chứng theo yêu cầu đoàn KĐCL.

Hoàn tất Báo cáo điều chỉnh.

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Họp Tổ Chuyên môn.

Mời thầy cô các tổ chuyên môn tham dự .

14g00

Hội trường

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ tư

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

Đội Văn nghệ tập luyện chương trình

 

 

 

 

17/3

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 (Đối tượng 3-4).

Phó Hiệu trưởng tham dự (Thầy Dũng).

S: 7g30-11g30

C: 13g30-16g30

Trung Tâm BD Chính trị Quận 3.

 

Hội đồng Tự đánh giá hoàn thành sắp xếp, bổ sung minh chứng theo yêu cầu đoàn KĐCL.

Hoàn tất Báo cáo điều chỉnh.

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và Công tác tài chính năm 2021.

BCH Công đoàn + Lãnh đạo nhà trường tiếp đoàn KT.

8g30

Phòng Truyền thống

 

C: Kiểm tra 2 phòng vi tính chuẩn bị thực hiện KS năng lực HS lớp 3

 

BGH +Th.Tĩnh + Th Thắng và Th Bảo

15g00

Tại 2 phòng Tin học.

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ năm

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

 

18/3

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 (Đối tượng 3-4).

Phó Hiệu trưởng tham dự (C Bối).

S: 7g30-11g30

C: 13g30-16g30

Trung Tâm BD Chính trị Quận 3.

 

Hội đồng Tự đánh giá hoàn thành sắp xếp, bổ sung minh chứng theo yêu cầu đoàn KĐCL.

T. Dũng + C. Bối và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

Khảo sát năng lực học sinh lớp 3 (30HS lớp 3M+30HS lớp 3N).

Thành viên hội đồng khảo sát lớp 3 tham dự.

7g15-9g00

Phòng vi tính 1 + Phòng vi tính 2.

 

Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Tất cả Đảng viên Chi bộ tham dự.

( Các đ/c sắp xếp bài vở và công việc tham dự đầy đủ).

 

Hội trường trường THCS Hai Bà Trưng.

 

C:

 

 

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ sáu

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

Đội Văn nghệ tập chạy chương trình (Sân trường)

 

 

 

 

19/3

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 (Đối tượng 3-4).

Phó Hiệu trưởng tham dự (Thầy Dũng).

S: 7g30-11g30

C: 13g30-16g30

Trung Tâm BD Chính trị Quận 3.

 

Hội đồng Tự đánh giá hoàn thành sắp xếp, bổ sung minh chứng theo yêu cầu đoàn KĐCL.

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Khối 1 sinh hoạt CM - (CT GDPT 2018).

HP+ GV tham gia dạy khối 1.

14g00

Phòng họp

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

20/3

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

21/3

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 17 Tháng 3 2021 13:49