Lịch công tác nội bộ tuần 28 In
Thứ hai, 22 Tháng 3 2021 11:04

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 28

(Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

22/3/2020

S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường

Thực hiện chương trình dạy học tuần 27 (từ 22/3 đến 26/3/2021).

Tổ chức chào cờ tại lớp 1- ; Lớp 3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn cách). Sinh hoạt ngày 26/3

 

 

 

 

 

Tập trung HS khối lớp 1+2+3 từ 7g5-7g25. (Giờ về lúc K1+2 lúc 16g; K3 lúc 16g15)

Tập trung HS khối lớp 4+5 từ 6g45-7g5. (Giờ về lúc K4 lúc 16g15; K5 lúc 16g30)

(Thực hiện giãn cách theo đúng khoảng cách trong thời gian tập trung ở sân trường, thời gian từ ngày 01/3/2021 cho đến khi có thông báo mới).

Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

6g30

 

 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ CM báo cáo tình hình cụ thể số lượng HS tham gia KT thân nhiệt .(B/c về cho PHT phụ trách khối).

- Tổ chức bán trú K4-5 (Thực hiện giãn cách thời gian ăn, chỗ ngồi và bố trí chỗ ngủ cho học sinh thực hiện thật tốt quy định).

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Hội thảo “Giáo dục STEM,   từ lớp học đến thực tiễn cuộc sống” năm học 2020-2021

Hiệu trưởng tham dự

8g00 đến 11giờ 00

Công viên phần mềm Quang Trung, PTCH-Q12.

C:

 

 

14g00 ; 15g00

Phòng Hội đồng

- Các trường tiểu học cập nhật danh sách học sinh lớp 5 trực tuyến theo đường link đã gửi qua email của Hiệu trưởng trước ngày 03/4/2021. Lưu ý: cần xem kỹ ghi chú cuối biểu mẫu.

Hiệu trưởng + PHT +Th Tĩnh và GVL5 thực hiện

 

 

Họp Hội đồng Tự đánh giá thống nhất các nội dung tiếp Đoàn Khảo sát chính thức ngày 25/3;26/3/2021

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

14g30

Phòng truyền thống.

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+TQT)

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+C.Bối).

 

 

Thứ ba

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

Đội Văn nghệ tập chạy chương trình (Sân trường)

 

 

 

 

23/3

Kiểm tra Giữa HK II –NH 2020-2021 (HS Lớp 4)- Môn Tiếng Việt (KT tại lớp).

BGH+ GVCN lớp 4-5 + GV coi KTra(có mặt tại Hội đồng lúc 7g00)

7g00

Phòng Truyền thống

 

Hội đồng Tự đánh giá hoàn thành sắp xếp, bổ sung minh chứng theo yêu cầu đoàn KĐCL.

Hoàn tất Báo cáo điều chỉnh.

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ tư

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

Đội Văn nghệ tập luyện chương trình

 

 

 

 

24/3

Kiểm tra Giữa HK II –NH 2020-2021 (HS Lớp 5)- Môn Tiếng Việt (KT tại lớp).

BGH+ GVCN lớp 4-5 + GV coi KTra(có mặt tại Hội đồng lúc 7g00)

7g00

Phòng Truyền thống

 

Hội đồng Tự đánh giá hoàn thành sắp xếp, bổ sung minh chứng theo yêu cầu đoàn KĐCL.

Hoàn tất công tác chuẩn bị CSVC phòng làm việc của Đoàn.

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

9g00

Phòng làm việc của Đoàn KĐCL.

 

Kiểm tra công tác TV-TB.

PHT + C Trang TV-TB tiếp đoàn.

 

Phòng thư viện

 

C:

 

 

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ năm

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

 

25/3

Kiểm tra Giữa HK II –NH 2020-2021 (HS Lớp 4)- Môn Toán (KT tại lớp).

BGH+ GVCN lớp 4-5 + GV coi Ktra (có mặt tại Hội đồng lúc 7g00)

7g00

Phòng Truyền thống

 

Trường TH Nguyễn Thái Sơn đón đoàn KĐCL khảo sát chính thức (ngày thứ Nhất ).

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

7g00

Phòng làm việc của Đoàn KĐCL.

 

C:

 

 

 

 

 

Đội văn nghệ đi thử sân khấu (từ 13g30-16g00).

C. Bối + C. Yến + T. Cường + các thầy cô trong đội Văn nghệ và HS tham dự.

 

Sân khấu C30 Hòa Bình – trung tâm văn hóa Hòa Bình, số 141 Bắc Hải, P14-Q10.

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ sáu

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

 

26/3

Trường TH Nguyễn Thái Sơn đón đoàn KĐCL khảo sát chính thức (ngày thứ Hai ).

T. Dũng + C. Bối + C Tâm và Tổ tập hợp MC kiểm tra việc thực hiện.

7g00

Phòng làm việc của Đoàn KĐCL.

 

 

 

 

 

 

C: Đội Văn nghệ tập chạy chương trình (Sân trường)

 

 

 

 

 

Khối 1 sinh hoạt CM - (CT GDPT 2018).

HP+ GV tham gia dạy khối 1.

14g00

Phòng họp

 

Chuẩn bị CSVC+ Họp nhân viên tham gia tổ chức “Nét vẽ xanh” – cấp Thành phố.

T. Dũng thực hiện.

15g00

Phòng Hội đồng.

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

27/3

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

28/3

Tổ chức “Nét vẽ xanh” – cấp Thành phố.

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 3 2021 11:39