Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 06 Tháng 2 2012 13:10

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25

(Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 12/02/2012)

 

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

 

 

 

 

06/02

- Thực hiện chương trình dạy học tuần 22.

 

 

 

 

- Đón đoàn giáo sinh thực tập trường ĐH. Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và ĐH. Mở TP. Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng, C. Đài

7g30

Hội trường

 

- Nộp báo cáo ghi thu, ghi chi quý IV/2011.

Kế toán

8g00

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 3

 

C:

 

 

 

 

- Chuẩn bị công tác đón đoàn kiểm tra Y tế (theo lịch).

C. Hằng, Th. Dũng, C. Nguyên, C. Nương

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

07/02

- Nộp lịch thực hiện Open house.

C. Đài

8g00

Phòng Giáo dục (gặp C. Sương)

 

- Nộp báo cáo thay mới bàn ghế theo văn bản số 80/TCKH-UBQ3.

Th. Dũng

8g00

Phòng Giáo dục

 

- Khám mắt học sinh lớp 1, 2, 4.

C. Hằng, C. Nương

7g30

Hội trường

 

C:

 

 

 

 

- Sinh hoạt chuyên môn định kì.

Hiệu trưởng, C. Đài, GV. Chủ nhiệm

14g00

Hội trường

Thứ tư

S:

 

 

 

08/02

- Nộp sáng kiến kinh nghiệm đăng kí danh hiệu thi đua cấp cao.

Hiệu trưởng

8g00

Phòng Giáo dục (gặp Th. Hùng)

 

- Khám mắt học sinh lớp 3, 5.

C. Hằng, C. Nương

7g30

Hội trường

 

C:

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

09/02

- Dự thanh tra quy chế chuyên môn.

C. Đài

7g30

Trường TH. Phan Văn Hân

 

- Họp giao ban Thường vụ + BCH Công đoàn Ngành + CTCĐ Cơ sở

CT. Công đoàn

8g00

Trường TH. Nguyễn Thái Sơn

 

C:

 

 

 

 

- Sinh hoạt Chi bộ.

Toàn thể đảng viên

17g00

Phòng họp

Thứ sáu

S:

 

 

 

10/02

- Nộp báo cáo về thực hiện sơ kết công tác Học sinh sinh viên Học kì I.

C. Đài

8g00

Phòng Giáo dục

 

C:

 

 

 

 

- Họp Hội đồng.

Toàn thể CB – GV – NV

17g30

Hội trường

Thứ bảy

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

11/02

 

 

 

 

Chủ nhật

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

12/02

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 2 2012 10:21