Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 05 Tháng 3 2012 12:27

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29

(Từ ngày 05/3/2012 đến ngày 11/3/2012)

 

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

 

 

 

05/3

- Thực hiện chương trình dạy học tuần 26.

 

 

 

 

- Kiểm tra cơ sở vật chất.

Th. Dũng

8g00

 

 

C:

 

 

 

 

- Chuẩn bị các phòng học phục vụ kiểm tra định kì giữa Học kì II lớp 5.

Th. Dũng

14g00

 

 

- Nộp đề kiểm tra định kì giữa Học kì II lớp 5 và đáp án.

C. Đài

14g00

Phòng Giáo dục (Gặp Th. Xuân Hùng)

 

- Nộp bảng thu chi kinh phí Y tế học đường.

C. Nương

14g00

Phòng Giáo dục (Gặp Th. Nghiệp)

Thứ ba

S:

 

 

 

06/3

- Tổ chức kiểm tra định kì giữa Học kì II môn Tiếng Việt lớp 4 và 5.

Hiệu trưởng và các thành viên liên quan.

6g45

Hội trường

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

07/3

- Tổ chức kiểm tra định kì giữa Học kì II môn Toán lớp 4 và 5.

Hiệu trưởng và các thành viên liên quan.

6g45

Hội trường

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

08/3

- Sinh hoạt dưới cờ kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

C. Hằng

7g20

Sân trường

 

- Tổ chức kiểm tra định kì giữa Học kì II môn Tiếng Việt lớp 1, 2 và 3.

C. Đài và các thành viên liên quan.

7g00

Hội trường

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

09/3

- Tổ chức kiểm tra định kì giữa Học kì II môn Toán lớp 1, 2 và 3.

C. Đài và các thành viên liên quan.

7g00

Hội trường

 

C:

 

 

 

 

- Họp hội đồng.

Toàn thể CB – GV – NV

17g30

Hội trường

Thứ bảy

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

10/3

- Tổ chức sinh hoạt kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

Các thành viên đăng kí tham gia.

6g00

Tập trung tại trường

Chủ nhật

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

11/3

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 3 2012 12:46