Lịch công tác nội bộ tuần 40 In
Thứ ba, 30 Tháng 5 2017 11:14

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 40

(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:  

 

 

 

29/05

Tổ chức Lễ Hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016-2017 –

Toàn  thể CB-GV-NV và HS lớp 5 Tham dự 

Th. Dũng, theo phân công

7g30

Sân trường

 

Hạn chót các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) thực hiện báo cáo thống kê SMAS cuối năm (thongke.smas.edu.vn) và in nộp về PGD (thầy Huy nhận). Ghi chú: Riêng Trường CB Tương Lai, TT KTTH HNDN nộp báo cáo theo mẫu cũ; Cụm trưởng, hướng dẫn viên nhắc các nhóm trẻ thực hiện theo đúng tiến độ.

 

Th, Tĩnh + C,Đài+ Th. Dũng Kiểm tra việc thực hiện

 

 

 

C: 

 

14g00

Phòng họp

 

HS lớp 5 sinh hoạt, rèn kỹ năng

C. Đài + GV Khối 5 + BM khối 5+ Chi đoàn

13g30

Sân trường

 

Liên hoan chia tay HS lớp 5- Hội trại.

Theo thư mời và Thông báo

Th. Tĩnh + BV+ GVCT chuẩn bị việc đốt lửa tại

18g00

 

 

 

 

 

 

   Thứ ba 09/05

S:

 

 

 

30/05

Đại hội chi bộ ( Trù bị)

Mời tất cả các đồng chí Đảng viên tham dự

8g00

Phòng họp

 

- Các trường TH, THCS cử người đem sách giáo khoa đã quyên góp được

C. Trang ( Thư viện)

8g00

Nộp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Số 3 đường Hòa Bình, Quận 11).

 

C:

 

 

 

 

- Hạn chót các trường MN, TH, THCS (công lập) và đơn vị trực thuộc cập nhật đánh giá cuối năm vào chương trình ePMIS (đánh giá công chức, viên chức; chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên)

 

Th. Tĩnh + HT và CT Công đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

31/05

- Các trường MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc đăng ký cho cán bộ, nhân viên phụ trách công tác y tế tham dự tập huấn hè 2017 (theo mẫu).

Th Dũng + Cô Nương thực hiện đăng ký.

 

Gửi về PGDQ3 qua email:

 

Đại hội chi bộ

Mời tất cả các đồng chí Đảng viên + Đại biểu khách mời tham dự ( ĐV có mặt lúc 7g00)

8g00

Phòng họp

 

C:

 

 

 

 

- Các trường nộp hồ sơ tổ chức về Phòng Giáo dục (cô Minh nhận).

 

Ht + CTCĐ

 

Phòng Giáo dục (cô Minh nhận).

 

- Các trường MN, TH, THCS đăng ký cho TPT đội, Bí thư Chi đoàn, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội tham dự tập huấn hè 2017 (theo mẫu) và gửi về PGDQ3 qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Th Dũng + Th. Hùng + Th. Hưng  thực hiện đăng ký.

 

Gửi về PGDQ3 qua email:

 

 

Các trường TH, THCS (CL) nộp danh sách học sinh tham dự chương trình “Trại hè năng lượng” hè 2017 (theo mẫu) về PGDQ3 qua email:

Th Dũng+ C. Liễu

 

PGDQ3 qua email:

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

01/6

Họp Khối thi đua 5 .

HT

8g00

Tr Lương Định Của

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

 

Tổ chức cho công đoàn viên tham quan hè. ( 2 ngày)

CTCĐ

5g00

Phan Thiết

  02/6

C:

 

 

 

 

 

 

14g00

Sân trường

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

  03/6

Tổ chức cho công đoàn viên tham quan hè. ( 2 ngày)

CTCĐ

 

Phan Thiết

 

7g30: học sinh trường TH, THCS (CL) tham dự chương trình “Trại hè năng lượng” hè 2017 theo số lượng đã được phân bổ, tại sân vận động Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. Ghi chú: đề nghị các trường tập trung học sinh đúng giờ; học sinh mặc đồng phục thể dục của trường; nhà trường cử giáo viên đi theo để quản lý học sinh.

Th. Dũng

7g30

 

Chủ nhật

  04/6

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 40

(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:  

 

 

 

29/05

Tổ chức Lễ Hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2016-2017 –

Toàn  thể CB-GV-NV và HS lớp 5 Tham dự 

Th. Dũng, theo phân công

7g30

Sân trường

 

Hạn chót các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) thực hiện báo cáo thống kê SMAS cuối năm (thongke.smas.edu.vn) và in nộp về PGD (thầy Huy nhận). Ghi chú: Riêng Trường CB Tương Lai, TT KTTH HNDN nộp báo cáo theo mẫu cũ; Cụm trưởng, hướng dẫn viên nhắc các nhóm trẻ thực hiện theo đúng tiến độ.

 

Th, Tĩnh + C,Đài+ Th. Dũng Kiểm tra việc thực hiện

 

 

 

C: 

 

14g00

Phòng họp

 

HS lớp 5 sinh hoạt, rèn kỹ năng

C. Đài + GV Khối 5 + BM khối 5+ Chi đoàn

13g30

Sân trường

 

Liên hoan chia tay HS lớp 5- Hội trại.

Theo thư mời và Thông báo

Th. Tĩnh + BV+ GVCT chuẩn bị việc đốt lửa tại

18g00

 

 

 

 

 

 

   Thứ ba 09/05

S:

 

 

 

30/05

Đại hội chi bộ ( Trù bị)

Mời tất cả các đồng chí Đảng viên tham dự

8g00

Phòng họp

 

- Các trường TH, THCS cử người đem sách giáo khoa đã quyên góp được

C. Trang ( Thư viện)

8g00

Nộp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Số 3 đường Hòa Bình, Quận 11).

 

C:

 

 

 

 

- Hạn chót các trường MN, TH, THCS (công lập) và đơn vị trực thuộc cập nhật đánh giá cuối năm vào chương trình ePMIS (đánh giá công chức, viên chức; chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên)

 

Th. Tĩnh + HT và CT Công đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

31/05

- Các trường MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc đăng ký cho cán bộ, nhân viên phụ trách công tác y tế tham dự tập huấn hè 2017 (theo mẫu).

Th Dũng + Cô Nương thực hiện đăng ký.

 

Gửi về PGDQ3 qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Đại hội chi bộ

Mời tất cả các đồng chí Đảng viên + Đại biểu khách mời tham dự ( ĐV có mặt lúc 7g00)

8g00

Phòng họp

 

C:

 

 

 

 

- Các trường nộp hồ sơ tổ chức về Phòng Giáo dục (cô Minh nhận).

 

Ht + CTCĐ

 

Phòng Giáo dục (cô Minh nhận).

 

- Các trường MN, TH, THCS đăng ký cho TPT đội, Bí thư Chi đoàn, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội tham dự tập huấn hè 2017 (theo mẫu) và gửi về PGDQ3 qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Th Dũng + Th. Hùng + Th. Hưng  thực hiện đăng ký.

 

Gửi về PGDQ3 qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Các trường TH, THCS (CL) nộp danh sách học sinh tham dự chương trình “Trại hè năng lượng” hè 2017 (theo mẫu) về PGDQ3 qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Th Dũng+ C. Liễu

 

PGDQ3 qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

01/6

Họp Khối thi đua 5 .

HT

8g00

Tr Lương Định Của

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

 

Tổ chức cho công đoàn viên tham quan hè. ( 2 ngày)

CTCĐ

5g00

Phan Thiết

  02/6

C:

 

 

 

 

 

 

14g00

Sân trường

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

  03/6

Tổ chức cho công đoàn viên tham quan hè. ( 2 ngày)

CTCĐ

 

Phan Thiết

 

7g30: học sinh trường TH, THCS (CL) tham dự chương trình “Trại hè năng lượng” hè 2017 theo số lượng đã được phân bổ, tại sân vận động Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. Ghi chú: đề nghị các trường tập trung học sinh đúng giờ; học sinh mặc đồng phục thể dục của trường; nhà trường cử giáo viên đi theo để quản lý học sinh.

Th. Dũng

7g30

 

Chủ nhật

  04/6

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 6 2017 07:57