Lịch công tác nội bộ (từ 24/7 đến 30/7/2017) In
Thứ tư, 26 Tháng 7 2017 08:31

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ

(Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)

 

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

 

 

 

24/7

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Báo cáo số liệu phục vụ tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII.

HT; T Dũng kiểm tra và nộp báo cáo.

 

Phòng Giáo dục: Văn bản + File qua email

Thứ ba

S:

 

 

 

25/7

Ban lãnh đạo trường dự Lễ dâng hương.

HT, C.Đài, T. Dũng  tham dự

6g30

Tại Đài Liệt sĩ Quận 3

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

26/7

Sinh hoạt Chi bộ.

Toàn thể đảng viên

10g00

Phòng họp

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

27/7

HT trường tiểu học tập huấn công tác quản lý trường tiểu học.

HT tham dự

8g00

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Q4

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

28/7

Họp Hội đồng trường (mở rộng).

Theo quyết định

9g00

Phòng họp

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Tổ chức tư vần cha mẹ học sinh lớp 1 đăng ký cho trẻ học tiếng Anh.

HT, C. Đài, Th Dũng, Th. Tĩnh

8g00

Hội trường

29/7

Tổ văn phòng trực theo phân công.

 

 

 

Chủ nhật

Tổ chức tư vần cha mẹ học sinh lớp 1 đăng ký cho trẻ học tiếng Anh.

HT, C. Đài, Th Dũng, Th. Tĩnh

8g00

Hội trường

30/7

Tổ văn phòng trực theo phân công.

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 14:24