Lịch công tác nội bộ tuần 19 In
Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 12:14

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18

(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 18 (từ 18/12 đến ngày 23/12/2017).

 

 

 

18/12

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban

Ban giám hiệu

7g45

Phòng HT

 

Họp kiểm điểm tập thể BCH Đảng uỷ P8

 

BTCB  tham dự

8g00

HT UBND Phường 8.

 

Họp Giao ban tổ Phổ cập giáo dục.

 

C. Tâm (TQ) tham dự

9g00

Trường BDGD.

 

C: Các tổ chuyên môn chấm bài học sinh.

 

 

 

 

 

Họp kiểm điểm tập thể BCH Đảng uỷ P8

 

BTCB  tham dự

14g00

HT UBND Phường 8.

 

Các trường MN, TH, THCS (công lập) và đơn vị trực thuộc xem hướng dẫn nộp báo cáo ePMIS trên Cổng TTĐT.

 

Th. Tĩnh + C. Liễu theo dõi trên cổng TTĐT

 

 

 

GVCN lớp 1-2-3 nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự KTra HKI.

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th. Bảo.

14g00

Sân trường

Thứ ba

S:  

 

7g30

Tại

19/12

-            Các bộ phận chuẩn bị đón đoàn Kiểm tra Y tế trường học.                                              - Ban TTra ND thực hiện kiểm tra nội bộ. (Th. Dũng + BTTND thực hiện KT).

 

 

 

BGH+ Y tế+ Bộ phận bán trú (Cấp dưỡng+BM)

 

 

 

Tổ chức Kiểm tra HKI –NH 2017-2018 (HS Lớp 1-2-3)-Môn Tiếng Việt (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2017-2018

C. Đài, Th. Dũng,  GVCN và BM lớp 1, 2,3

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Tổ chức Kiểm tra HK I – NH 2017-2018 (HS Lớp 5)- Môn TATC + Đề án (N+Đ+V) (tại lớp).

GV giảng dạy TA tổ chức + GVCN hỗ trợ.

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

Phòng họp

 

Họp kiểm điểm tập thể BCH Đảng uỷ P8

 

BTCB  tham dự

8g00

HT UBND Phường 8.

 

C: Các tổ chuyên môn chấm bài học sinh.

 

 

 

 

Tổ chức Kiểm tra HK I – NH 2017-2018 (HS Lớp 4)- Môn TATC + Đề án (N+Đ+V) (tại lớp).

GV giảng dạy TA tổ chức + GVCN hỗ trợ.

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g15.

 

13g30

Phòng họp

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng + Th Lâm

9g00

Phòng Đội

Thứ tư

S:

 

 

 

20/12

Tổ chức Kiểm tra HKI –NH 2017-2018 (HS Lớp 1-2-3)-Môn Toán (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2017-2018

C. Đài, Th. Dũng,  GVCN và BM lớp 1, 2,3

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Các tổ chuyên môn chấm bài học sinh.

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Các tổ chuyên môn chấm bài học sinh.

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

   21/12

Tổ chức Kiểm tra HK I – NH 2017-2018 (HS Lớp 2)- Môn TATC + Đề án (N+Đ+V) (tại lớp).

GV giảng dạy TA tổ chức + GVCN hỗ trợ.

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

Phòng họp

 

Duyệt chương trình Lễ KN QĐND+ Chương trình ngày 25/12.

BGH+ Chi đoàn.

9g00

Phòng HT

 

- Hạn chót các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm trẻ mẫu báo cáo dự kiến số lớp, học sinh năm học 2018-2019 bằng văn bản và File qua email

HT + Th Tĩnh + Văn thư thực hiện.

 

Gửi qua email (Thầy Huy nhận)

 

C:  Các tổ chuyên môn chấm bài học sinh.

 

 

 

 

Tổ chức Kiểm tra HK I – NH 2017-2018 (HS Lớp 3)- Môn TATC + Đề án (N+Đ+V) (tại lớp).

GV giảng dạy TA tổ chức + GVCN hỗ trợ.

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

Phòng họp

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

13g30-15g00

Sân trường

Thứ sáu

S:                            

 

 

 

22/12

Tổ chức Lễ Kỷ niệm thành lập QĐND

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

 

 

 

C: Các tổ chuyên môn chấm bài học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th. Bảo.

13g30

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

23/12

Tập huấn kiến thực ATVSTP cho Bảo mẫu + Cấp dưỡng.

BGH+ Toàn thể BM+CD tham dự.

8g00

Phòng hội trường.

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

24/12

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 13:24