Lịch công tác nội bộ tuần 22 In
Thứ hai, 08 Tháng 1 2018 12:22

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 22

(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 20 (từ 08/01 đến ngày 12/01/2018).

 

 

 

08/01

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Giao lưu Báo Nhi đồng TpHCM.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban

Ban giám hiệu

7g45

Phòng HT

- Nhắc lần 2: Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và Nhóm trẻ độc lập, tư thục thực hiện báo cáo thống kê SMAS giữa năm 2017 - 2018 tại địa chỉ: thongke.smas.edu.vn (mọi thắc mắc liên hệ thầy Huy: 0967938071). Ghi chú: đơn vị kiểm tra lại nếu ghi "Hoàn thành" vui lòng in nộp về PGD.

Th.Tĩnh + C. Liễu (Kiểm tra)

 

 

C: Gửi Thư mời Ban Đại diện CMHS họp chiều 11/01/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Họp CMHS lớp 1 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp 1G+1H+1A+ Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC – Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng 1H;1G; Hội trường

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th. Bảo.

14g00

Sân trường

Thứ ba

S:

 

 

 

09/01

Chuẩn bị các văn kiện tổ chức ĐH Đại biểu CMHS

HT + KToán  và TB Đại diện CMHS

 

 

 

Gửi Thư mời CMHS họp (lần 3- ngày CN 14/01/2018)

C. Đài, Th Dũng thông báo đến GVCN

 

 

 

- Trường tiểu học cử người lên PGD nhận tạp chí Thế giới trong ta. (Liên hệ Thầy Bình)

C. Trang (Thư viện)

 

 

 

C:

 

 

 

 

                                                                                Họp CMHS lớp 2+3 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp 2G+2H+3A+3B+ Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC– Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng 2H;2G;3A; 3B;  Hội trường

 

Sinh hoạt chuyên môn.

Thầy cô PHT+ GVCN

14g00

Phòng Hội trường.

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th Lâm

8h - 10h

 

Thứ tư

S:

 

 

 

10/01

Chuẩn bị các văn kiện tổ chức ĐH Đại biểu CMHS

HT + KToán  và TB Đại diện CMHS

 

 

 

C:

 

 

 

 

Họp BTC Hội chợ “Xuân yêu thương “

BGH+ Thành viên trong Ban tổ chức.

14g00

Phòng HT

 

 

 

 

 

Thứ năm

S

 

 

 

   11/01

7g00: Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trường  Tiểu học Lương Định Của về Tổ chức thực hiện Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu

HT  tham dự.

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th. Lâm + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

138h - 10h g30-15g00

 

 

C

 

 

 

 

Họp Ban đại diện CMHS trường NH 2017-2018.

Thầy cô  BGH nhà trường + CTCĐ + BTCĐ  cùng tham dự họp với  các vị trong BĐD CMHS.

16g00

Phòng họp.

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng+ Th. Lâm + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

113h30 - 14h30 0-15g00

Sân trường

Thứ sáu

S:            

 

 

 

12/01

Đội nghi thức tập kèn.

Th. Lâm + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

138h - 10h g30-15g00

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Họp với GVCN chuẩn bị nội dung họp Lần 3.

Tất cả GVCN lớp.

14g00

Phòng Hội trường

 

Các lớp Chuẩn bị CSVS tổ chức Họp CMHS (lần 3)

GVCN + BM các lớp + Th. Dũng theo dõi KT

 

 

 

                                                                                Họp CMHS lớp 1+2 +3 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp 1+2+3 (Tích hợp) + Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC – Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng 1H;1G; 2H;2G;3A; 3B;  Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th.Bảo.

113h30 - 14h30 0-15g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

13/01

 

 

 

 

Chủ nhật

Họp cha mẹ học sinh lần 3 năm học 2017-2018:

-          Lớp 1, 2, 3 : 8g00

-          Lớp 4, 5     : 9g30

HT, PHT, GVCN, GVTA, BM

Lớp 1, 2, 3 : 8g00

Lớp 4, 5     : 9g30

Phòng học các lớp

14/01

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công. (Sắp xếp chỗ để xe PH tham gia họp lần 3) .

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 1 2018 13:14