Lịch công tác nội bộ tuần 23 In
Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 11:13

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 23

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 21 (từ 15/01 đến ngày 19/01/2018).

 

 

 

15/01

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. “Hội thu heo đất”.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban

Ban giám hiệu

7g45

Phòng HT

 

 

 

 

C:.

 

 

 

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

 

C. Tâm

14g00

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

- 15g00: Kính mời Hội đồng bộ môn, môn Đạo đức họp tại trường Tiểu học Phan Đình Phùng số 491/7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, triển khai việc thực hiện chuyên đề Giáo dục Đạo đức cho học sinh.

Thành viên HĐ Bộ môn tham dự.

 

 

                                                                                Họp CMHS lớp 1 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp 1G+1H Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC – Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng 1H;1G; Hội trường

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th. Bảo.

14g00

Sân trường

Thứ ba

S:

 

 

 

16/01

- Kiểm tra Y tế trường học  ngày 23/1 (Các bộ phận chuẩn bị công tác KT y tế).

 

BGH + C. Nguyên (B trú)+ C. Nương (Y tế)

 

 

 

Kiểm định Chất lượng trường TH Trương Định (Quận 10).

Th.Dũng tham dự ( Cả ngày).

8g00

TH Trương Định (Quận 10)

 

C:

 

 

 

 

- Kính mời Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học dự Hội nghị giao ban tháng 1 năm 2018.

Thầy cô Phó Hiệu trưởng tham dự

13g30

Trường Tiểu học Trương Quyền số 946 đường Trường Sa, Phường 13, Quận 3.

 

                                                                                Họp CMHS lớp 2+3 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp 2G+2H+3A+3B+ Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC– Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng 2H;2G;3A; 3B;  Hội trường

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th Lâm

8h - 10h

 

Thứ tư

SHội thu Kế hoạch nhỏ - Khối 4+5

Th.Hùng + Th. Bảo – C. Oanh + C. Tiên

S: 7h30 - 11h00

C: 13h30 - 16h30

Phòng Hội đồng

17/01

7g00: Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Đồng trong việc Tổ chức các chuyên đề thực hiện

C. Đài (PHT)  tham dự.

 

 

 

Kiểm định Chất lượng trường TH Trương Định (Quận 10).

Th.Dũng tham dự ( Cả ngày).

8g00

TH Trương Định (Quận 10)

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

SHội thu Kế hoạch nhỏ - Khối 4+5

Th.Hùng + Th. Bảo – C. Oanh + C. Tiên

S: 7h30 - 11h00

C: 13h30 - 16h30

Phòng Hội đồng

   18/01

Chuẩn bị đón đoàn Kiểm tra công tác Bồi dưỡng thường xuyên.

BGH+ GVCN và GV chuyên trách sắp xếp hồ

 

 

 

Kính mời cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các môn học tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (cả ngày).

(Thành phần tham dự theo thư mời)

8g00

Tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, số 02 Vĩnh Khánh, Quận 4

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th. Lâm + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

138h - 10h g30-15g00

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng+ Th. Lâm + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

113h30 - 14h30 0-15g00

Sân trường

Thứ sáu

S: Hội thu Kế hoạch nhỏ   - Khối 4+5

Th.Hùng + Th. Bảo – C. Oanh + C. Tiên

S: 7h30 - 11h00

C: 13h30 - 16h30

Phòng Hội đồng

19/01

Đội nghi thức tập kèn.

Th. Lâm + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

138h - 10h g30-15g00

 

 

 

          

 

 

 

C:

 

 

 

 

Họp BTC hội thi  Nét vẽ xanh Quận 3 năm học 2017-2018;

Chuẩn bị CSVC tốt để hỗ trợ tổ chức hội thi NVX.

BTC+ Th. Dũng +  GV tham dự tổ chức.

14g00

Phòng Hội đồng

 

 

 

 

 

 

                                                                                Họp CMHS lớp 1+2 +3 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp 1+2+3 (Tích hợp) + Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC – Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng 1H;1G; 2H;2G;3A; 3B;  Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn.

Th.Hùng + Th.Bảo.

113h30 - 14h30 0-15g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

20/01

Tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh Quận 3 lần thứ XXI năm học 2017-2018.

Th. Dũng tham gia

Tổ Bảo vệ sắp xếp chỗ giữ xe cho BTC+ PHHS

7g30

Trường TH Nguyễn Thái Sơn

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

21/01

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 1 2018 12:17