Lịch công tác nội bộ tuần 27 In
Thứ hai, 26 Tháng 2 2018 16:13

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 27

(Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 25 (từ 26/02 đến ngày 02/03/2018).

 

 

 

26/02

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp mặt đầu năm.

Toàn thể CB-GV-NV.

8g30

Phòng họp

Giao ban chuyên trách Phổ cập.

C. Tâm tham dự

9g00

Trường BDGD

C:.

 

 

 

 

KT việc nhập đầy đủ dữ liệu học sinh vào cổng thông tin điện tử C1

PHT + GVCN lớp+ GV chuyên trách + GV tin học.

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

27/02

Bí thư CB họp giao ban Đảng Uỷ mở rộng tháng 2/2018

BTCB tham dự

8g00

Hội trường UBND Phường 8

 

C:

 

 

 

 

GV khối 3 có HS tham gia Khảo sát thông báo đến CMHS ngày giờ tham dự Khảo sát.

Ngày khảo sát chính thức là 7g30- 9g00 ngày 09/3/2018.

Th. Dũng + GVCN Lớp 3

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

28/02

Rà soát CSVC phòng máy, HD đăng nhập thử hệ thống bằng đề thử nghiệm.

BGH+ GVCN lớp 3+ Th.Tĩnh+ Th.Thắng

Tg- GVTH sắp xếp

Phòng tin học

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

   01/03

Rà soát CSVC phòng máy, HD đăng nhập thử hệ thống bằng đề thử nghiệm.

BGH+ GVCN lớp 3+ Th.Tĩnh+ Th.Thắng

Tg- GVTH sắp xếp

Phòng tin học

 

Tập huấn TT 22 ( Do PGD&ĐT Quận 3 tổ chức)

Thành phần theo thư triệu tập.

8g00

Trường TH Nguyễn Thái Sơn

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

02/03

Rà soát CSVC phòng máy, HD đăng nhập thử hệ thống bằng đề thử nghiệm.

BGH+ GVCN lớp 3+ Th.Tĩnh+ Th.Thắng

Tg- GVTH sắp xếp

Phòng tin học

 

C:

 

 

 

 

Họp Chi bộ

Tất cả các đồng chí đảng viên tham dự.

14g00

Phòng họp.

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

03/03

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

04/03

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 07:17