Lịch công tác nội bộ tuần 29 In
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 12:07

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 29

(Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/3/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 27 (từ 12/03 đến ngày 16/03/2018).

 

 

 

12/03

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Kể chuyện về Bác Hồ.

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban.

BGH

8g00

Phòng HT

Hạn chót nộp hồ sơ BDTX để đón đoàn KT việc thực hiện BDTX trong năm học 2017-2018 (Nộp Phó HT).

BGH+GVCN+GV chuyên trách

 

 

C: GVCN các lớp 4+5 thông báo đến HS Lịch KTra G-HKII.

 

 

 

 

Giao ban chuyên trách Phổ cập.

C. Tâm tham dự

14g00

Trường BDGD.

KT việc nhập đầy đủ dữ liệu học sinh vào cổng thông tin điện tử C1.

PHT + GVCN lớp+ GV chuyên trách + GV tin học.

 

 

Tập múa cổ động để tham dự Ngày chạy Olympic (25/3/2018).

GVTD+ HLV Nhịp điệu + 60HS luyện tập.

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

13/03

- Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Thảo về “Tổ chức thực hiện Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học”.

 

HT tham gia đoàn KTra.

7g00

Trường TH Trần Quốc Thảo.

 

Chia sẻ thông tin cùng với GV dự thi GVCN lớp giỏi vòng 3 cấp TP. (Ngày 16/3/2018).

PHT chuyên môn + GV mạng lưới mời tham gia.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Thông qua hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018.

Hội đồng liên tịch.

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

14/03

- Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quang Diệu về “Kiểm tra các chuyên đề đã thực hiện”.

 

Th.Dũng (PHT) tham gia đoàn KT.

7g00

Trường TH Trần Quang Diệu.

 

Chia sẻ thông tin cùng với GV dự thi GVCN lớp giỏi vòng 3 cấp TP. ( Ngày 16/3/2018).

PHT chuyên môn + GV mạng lưới mời tham gia.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra công tác BDTX trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn.

 

BGH có mặt lúc 13g00 tiếp đoàn KT.

13g30

 

 

Kiểm tra công tác PCCC trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn.

 

BGH có mặt lúc 13g00 tiếp đoàn KT.

14g00

 

 

Hạn chót các trường MN, TiH, THCS và các đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ (file + văn bản) đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018 về các cấp học.

 

BGH+ Th. Thanh + C. Liễu thực hiện.

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

   15/03

Chia sẻ thông tin cùng với GV dự thi GVCN lớp giỏi vòng 3 cấp TP. ( Ngày 16/3/2018).

PHT chuyên môn + GV mạng lưới mời tham gia.

 

 

 

- Kính mời thành viên trong Hội đồng bộ môn Đạo đức cấp tiểu học góp ý chuyên đề Đạo đức.

 

Kính mời thành viên trong Hội đồng bộ môn Đạo đức cấp tiểu học.

8g00

Tại trường Tiểu học Kỳ Đồng, số 24 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3.

 

Các trường Tih, hoàn tất việc tự kiểm tra TV-TB và gửi hồ sơ về PGD (Hồ sơ gồm: Biên bản tự kiểm tra TV-TB, Số liệu thống kê, Báo cáo sơ kết). Hạn chót ngày 21/3/2018.

 

C.Đài + C.Trang (TV-TB) thực hiện.

 

Gửi về PGD&ĐT Q3.

 

C:

 

 

 

 

- Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

Kính mời Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, Khối trưởng Khối 3, giáo viên bộ môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học (Đề nghị GV chuyên trách sắp xếp TKB tham dự đầy đủ).

13g30

Tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn số 12 Huỳnh Tịnh Của, P.8. Q.3 TP.HCM

 

Tập múa cổ động để tham dự Ngày chạy Olympic (25/3/2018).

GVTD+ HLV Nhịp điệu + 60HS luyện tập.

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

16/03

- Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố, vòng 3 - vòng thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4.

 

C. Hồng Hà ( GV lớp 1I tham gia thi Vòng 3)

PHT+ GV K1 hỗ trợ GV đi tham dự thi TP.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hội đồng xét SKKN duyệt SK các cá nhân đăng ký Danh hiệu thi đua (20 cá nhân đăng ký DHTĐ năm 2017-2018).

Tp Hội đồng xét SKKN của trường năm học 2017-2018 và 20 CB-GV đăng ký thi đua năm học 2017-2018.

14g00

Phòng họp nhỏ

 

Tập múa cổ động để tham dự Ngày chạy Olympic (25/3/2018).

GVTD+ HLV Nhịp điệu + 60HS luyện tập.

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

17/03

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

18/03

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 07:26