Lịch công tác nội bộ tuần 34 In
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 11:23

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 34

(Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 32 (từ 16/4 đến ngày 20/4/2018).

 

 

 

16/4

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần- Kể chuyện về Bác Hồ.

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban ;

BGH

8g00

Phòng HT

Kiểm tra HK 2 – NH 2017-2018 (HS Lớp 1-2)- Môn TA tích hợp (Môn Viết).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

(S) 9g10-10g30

(C) 13g30-14g50

(KT tại lớp+Phòng học+Hội trường ).

Thi CT Tiểu học QT Cambridge Primary Checkpoint tháng 4/2018 ( Môn tiếng Anh).

GV   dạy CT Cam tổ chức cho HS lớp 5M (theo lịch KT).

11g00-12g00

P43+P57 và Hội trường.

Các lớp thông báo đến HS kế hoạch KT HK2 (Chính thức).

GVCN + GV Chuyên trách.

 

 

C:

 

 

 

 

Giao ban chuyên trách Phổ cập.

C. Tâm tham dự

14g00

Trường BDGD.

Họp BTC “ Ngày sách Việt Nam”.

BTC ngày Hội.

14g00

Phòng Hội trường

Thi CT Tiểu học QT Cambridge Primary Checkpoint tháng 4/2018 ( Môn tiếng Toán).

GV   dạy CT Cam tổ chức cho HS lớp 5M (theo lịch KT).

15g15-16g00

P43+P57 và Hội trường.

Tập luyện bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

Th.Tĩnh + GV chuyên trách TD

 

Sân trường

Thứ ba

S: Tập luyện bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

Th.Tĩnh + GV chuyên trách TD

 

Sân trường

17/4

Kiểm tra HK 2 – NH 2017-2018 (HS Lớp 1-2-3)- Môn TA tích hợp (Môn Nói+Viết 3).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

(S) 9g10-10g30

(C) 13g30-14g50

(KT tại lớp+Phòng học+Hội trường ).

 

Thi CT Tiểu học QT Cambridge Primary Checkpoint tháng 4/2018 ( Môn tiếng Anh).

GV   dạy CT Cam tổ chức cho HS lớp 5M (theo lịch KT).

11g00-12g00

P43+P57 và Hội trường.

 

C:

 

 

 

 

Thi CT Tiểu học QT Cambridge Primary Checkpoint tháng 4/2018 ( Môn tiếng Toán).

GV   dạy CT Cam tổ chức cho HS lớp 5M (theo lịch KT).

15g15-16g00

P43+P57 và Hội trường.

 

Sinh hoạt chuyên môn.

 

C. Đài, Th.Dũng, toàn bộ giáo viên.

14g00

Hội trường

 

GV tiếng Anh + GVCN nộp đề KT HKII nh 2017-2018 (Nộp về thầy cô PHT)

Tất cả thầy cô GV tiếng Anh +GVCN thực hiện

 

 

Thứ tư

S: Tập l Đánh giá kết quả dự án bữa ăn học đường.uyện bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

HT tham dự.

8g00-11g00

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, số 4 Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6.

18/4

Chuyên đề “ Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Lớp 1” năm học 2017-2018

Thầy cô PHT+ GV cốt cán lớp 1, lớp 2.

7g30-11g45

Trường TH Trần Quốc Thảo.( số 6, VVT, P6-Q3)

 

Kiểm tra HK 2 – NH 2017-2018 (HS Lớp 3)- Môn TA tích hợp (Môn Nói).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

(S) 9g10-10g30

(C) 13g30-14g50

(KT tại lớp+Phòng học).

 

Thi CT Tiểu học QT Cambridge Primary Checkpoint tháng 4/2018 ( Môn Khoa học).

GV   dạy CT Cam tổ chức cho HS lớp 5M (theo lịch KT).

11g00-12g00

P43+P57 và Hội trường.

 

C:

 

 

 

 

Thi CT Tiểu học QT Cambridge Primary Checkpoint tháng 4/2018 ( Môn Khoa học).

GV   dạy CT Cam tổ chức cho HS lớp 5M (theo lịch KT).

15g15-16g00

P43+P57 và Hội trường.

 

 

 

 

 

Thứ năm

S: Tập luyện bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

Th. Tĩnh + GV chuyên trách TD

 

Sân trường

   19/4

Kể chuyện về Bác Hồ.

BGK tham dự để chấm điểm.

7g20

Sân trường.

 

C:

 

 

 

 

Các tổ chuyên môn chuẩn bị cho việc tổ chức “Ngày sách Việt Nam”.

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

13g30

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

20/4

Tổ chức “ Ngày sách Việt Nam năm 2018”.

Toàn thể CB-GV-NV và Học sinh.

7g15

Sân trường

 

Tham dự Hội nghị Sơ kết giữa Nhiệm kỳ (2015-2020) ĐH Đảng Bộ Phường 8 lần thứ VIII.

Cấp Uỷ Chi bộ tham dự

7g30

Hội trường Phường 8,Quận 3.

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

13g30

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

21/4

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

22/4

Khâu chuẩn bị gói bánh.

Một số Bảo mẫu

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 17:20