Lịch công tác nội bộ tuần 37 In
Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 11:09

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 37

(Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

 

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 35 (từ 07/5 đến ngày 11/5/2018).

 

 

 

07/5

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần- Kể chuyện về Bác Hồ; KN Chiến thắng ĐBP (7/5).

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban;

BGH

8g00

Phòng HT

 

 

 

 

Các lớp thông báo đến HS kế hoạch KT HK2 (Dặn dò HS đi KT đúng giờ).

GVCN

 

 

C:

 

 

 

 

Giao ban chuyên trách Phổ cập.

C. Tâm tham dự

14g00

Trường BDGD.

Tập luyện bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

Th.Tĩnh + GV chuyên trách TD

 

Sân trường

Thứ ba

S:

 

 

 

08/5

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Tiếng Việt lớp 1+2+3+4

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 1+2+3+4 HKII-NH 2017-2018 theo QĐ số 64/QĐ-NTS ngày 16/4/2018 của Trường TH NTS.

HT, C. Đài , Th.Dũng +Cô Liễu + (GVK1+2+3+4)

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g00

( Bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7g45)

 

Phòng hội đồng

 

 

C:

 

 

 

 

                                                                                Họp CMHS lớp 1,2,3 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp Tích hợp 1+2+3 +Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC – Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng học tích hợp L1+2+3; Hội trường.

 

 

 

 

 

Thứ tư

S: Tập bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

 

 

 

09/5

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Toán lớp 1+2+3+4

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 1+2+3+4 HKII-NH 2017-2018 theo QĐ số 64/QĐ-NTS ngày 16/4/2018 của Trường TH NTS.

HT, C. Đài , Th.Dũng +Cô Liễu + (GVK1+2+3+4)

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g00

( Bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7g45)

 

Phòng họp

 

 

C: GVCN lớp 5 dặn dò HS đi học đúng giờ, có mặt tại trường lúc 6g45 để KT môn Tiếng Việt.

GVCN Lớp 5 chú ý thực hiện.

 

 

 

- Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và đơn vị trực thuộc báo cáo công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2017 – 2018 theo công văn số 248/GDĐT ngày 23/4/2018 trên cổng TTĐT (mục HSSV) gửi 01 email duy nhất chứa các File báo cáo tương ứng với bảng thông kê có đánh dấu “X” qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Th. Dũng + C. Liễu thực hiện.

 

 

 

GVCN lớp 1+2+3+4 + GVCT (tiếng Anh) chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

 

14g00

Phòng Hội đồng.

 

Thứ năm

S:

 

 

 

   10/5

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Tiếng Việt lớp 5

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 5 HKII-NH 2017-2018 theo QĐ số 222/QD-GDĐT ngày 16/4/2018 của PDG-ĐT Quận 3.

HT, C.Đài+ C. Tùng + GVcó tên trong QĐ số 222…

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 6g30.

 

6g45

( Bắt đầu tính giờ làm bài   lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

 

 

 

 

 

C: GVCN lớp 5 dặn dò HS đi học đúng giờ, có mặt tại trường lúc 6g45 để KT môn Toán.

GVCN Lớp 5 chú ý thực hiện.

 

 

 

GVCN lớp 1+2+3+4 + GVCT (tiếng Anh) chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

 

14g00

Phòng Hội đồng.

 

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

13g30

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

11/5

Kể chuyện về Bác Hồ.

BGK tham dự để chấm điểm.

9g00

Sân trường.

 

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Toán lớp 5

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 5 HKII-NH 2017-2018 theo QĐ số 222/QD-GDĐT ngày 16/4/2018 của PDG-ĐT Quận 3.

HT, C.Đài+ C. Tùng + GVcó tên trong QĐ số 222…

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 6g30.

 

6g45

( Bắt đầu tính giờ làm bài   lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

Tập bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm. ( Sau khi KT xong ).

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

GVCN lớp 5 hướng dẫn chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

CT HĐ+ các thành viên BLĐ + GK lớp 5 và GK GV THCS.

14g00

Phòng họp nhỏ.

 

 

GVCN lớp 1+2+3+4 + GVCT (tiếng Anh) chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

 

14g00

Phòng Hội đồng.

 

 

Họp CMHS lớp 1,2,3 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp Tích hợp 1+2+3 +Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC – Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h15 - 17h30

Phòng học tích hợp L1+2+3; Hội trường.

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

13g30

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

12/5

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

13/5

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 17:10