Lịch công tác nội bộ tuần 1 năm học 2018-2019 In
Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 11:35

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1

(Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Tuần lễ tập trung học sinh (từ 20/8 đến 24/8/2018).

 

 

 

20/8

 

 

 

 

 

Tổ chức “ Ngày hội em vào học lớp 1” ;

Ổn định nề nếp đầu năm học 2018-2019.

- Cán bộ quản lý, GV+ BM lớp 1 và GV toàn trường cùng tham dự

- Bảo vệ + Cấp dưỡng (Nam) + Các Đoàn viên Chi đoàn phối hợp giữ Trật tự ATGT và AT trường học.

7g15-10g30

 

 

Các trường MN, TH, THCS gửi số lượng đăng ký sổ khám sức khỏe cho học sinh đầu cấp (theo mẫu).

 

C. Nương

 

Về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 qua mail

 

 

K.Toán tập huấn công tác đấu thầu. ( Cả ngày)

T. Vũ

 

TTBD Chính trị Quận 3.

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

21/8

Tập trung học sinh lớp 2, 4 ổn định nề nếp đầu năm học 2018-2019.

Cán bộ quản lý, GV và BM lớp 2, 4

7g15-11g00

 

 

K.Toán tập huấn công tác đấu thầu. ( Cả ngày)

T. Vũ

 

TTBD Chính trị Quận 3.

 

C:

 

 

 

 

Tham dự buổi họp đóng góp ý kiến về nội dung “Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và nhiệm vụ năm học 2018-2019 ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 3” .

Kính mời Cán bộ quản lý, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội ( Th Hoài Bảo)

14g00

Trường TH Trần Quốc Thảo

Thứ tư

S:

 

 

 

22/8

Tập trung học sinh lớp 3, 5 ổn định nề nếp đầu năm học 2018-2019.

Cán bộ quản lý, GV và BM lớp 3, 5

7g15-10g30

 

 

Thống nhất vị trí xếp hàng của tất cả các lớp

Thầy cô (PHT) + GVCN

 

 

 

K.Toán tập huấn công tác đấu thầu. ( Cả ngày)

T. Vũ

 

TTBD Chính trị Quận 3.

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

23/8

Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 3”

Kính mời Cán bộ quản lý, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội ( Th Hoài Bảo)

8g00

Tại Hội trường A - Quận ủy Quận 3, số 99A Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3.

 

Tập luyện chuẩn bị Lễ chào cờ đầu tuần.

T. Dũng, GVÂm nhạc, Th Bảo, Th.Hùng, Th.Sáng, Th.Hưng,

 

Sân trường

 

HS mới chuyển về học tại trường NH 2018-2019 nhận giấy vào lớp.

C. Liễu + Th. Tĩnh

 

Tại Văn phòng

 

C:

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng, C. Đài, Th. Dũng, toàn bộ giáo viên

14g00

Hội trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

24/8

Thống nhất vị trí xếp hàng tập TD của tất cả các lớp; ôn lại bài TDGG

Thầy cô (PHT) + GVCN + Thầy cô GV Thể dục

 

 

 

Tập huấn GV giảng dạy Tiếng Anh

GV chuyên trách dạy TA tham dự

7g30

Trường TH Nguyễn Thái Sơn

 

C:

 

 

 

 

Tổng vệ sinh sân trường.

Tổ phục vụ. (Th. Dũng bao quát NV thực hiện).

14g00

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

25/8

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

26/8

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 07:54