Lịch công tác nội bộ tuần 4 In
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 11:19

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 4

(Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

 

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 3(từ 10/9 đến ngày 14/9/2018)

 

 

 

10/9

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Quyên góp Ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Chuẩn bị KH Tổ chức Lễ phát động “ Nụ cười hồng 1- Cùng bạn đến trường- năm học 2018-2019”.

Toàn thể CB, GV, NV và HS

7g30

Sân trường

 

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn; tập trống

Th. Bảo .

 

 

 

Khám sức khoẻ cho HS (HS lớp 1)

Th. Dũng + C. Nương và GVCN lớp thực hiện.

 

 

 

Các bộ phận xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ NH: 2018-2019.

BGH; Công đoàn; Đoàn Đội……

 

 

 

C:

 

 

 

 

Đội tuyển Bóng rổ thi đấu giải vô địch HS Quận 3- Sân Hồ Xuân Hương

 

 

 

Thứ ba

S: Khám sức khoẻ cho HS (HS lớp 3)

Th. Dũng + C. Nương và GVCN lớp thực hiện.

 

 

11/9

PHT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). ( Cả ngày

C. Đài, Th.Dũng

 

TTBD Chính trị Q3.

 

Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn.

C. Đài, Th.Dũng, Toàn bộ giáo viên

14g00

Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

Thứ tư

S: HT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). ( Cả ngày )

Hiệu trưởng

 

TTBD Chính trị Q3.

12/9

Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

Thứ năm

S:

 

 

 

13/9

Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

Tại trường

 

PHT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). ( Cả ngày

C. Đài, Th.Dũng

 

TTBD Chính trị Q3.

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

Thứ sáu

S: HT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). ( Cả ngày )

Hiệu trưởng

 

TTBD Chính trị Q3.

14/9

 

 

 

 

 

Chuẩn bị CSVC để đón Đoàn “Đo kiểm tra các yếu tố vệ sinh tại trường”.

Tất cả các bộ phận sắp xếp (BGH nhắc nhở và KT thường xuyên vệ sinh học đường).

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

15/9

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

16/9

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 14:38