Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:31

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5

(Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 4 (từ 17/9 đến ngày21/9/2018) 22/9/2017).

 

 

 

17/9

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Tổ chức Lễ phát động “ Nụ cười hồng 1- Vui Tết Trung Thu”;

Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

Toàn thể CB, GV, NV và HS

7g30

Sân trường

 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018-2019.

C. Đài

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động Y tế học đường năm học 2018-2019.

Th. Dũng

 

 

 

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn

Th Hưng + Th. Bảo

 

 

 

C:

 

 

 

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

C. Tâm

14g00

Tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục

 

 

 

 

 

Thứ ba

S:PHT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). (Cả ngày)

C. Đài, Th.Dũng

 

TTBD Chính trị Q3.

18/9

Trang trí đèn Ông sao (HS lớp 1+2) + Trang trí Ông Địa (HS lớp 3+4)

BGH+ GV Mỹ thuật + Đoàn viên

8g00

Tại Sảnh + Sân trường

 

- Các trường xem hình chụp GV-HS tài năng năm học 2017-2018 trên Cổng TTĐT; Trường tự đổi tên file thành họ và tên GV-HS và gửi lại về PGD (Hạn chót thứ Ba 18/9/2018. Thầy Bình nhận. Chú ý sử dụng font Times New Roman có dấu). Trường hợp chưa chụp hình sẽ chụp lại trong tuần sau.

Th. Dũng + Cô Đài kiểm tra

 

 

 

Công đoàn tham dự kiểm tra hồ sơ Công đoàn năm 2018

BCH Công đoàn tham dự + Kế toán

 

 

 

C:

 

 

 

 

GVCN gửi thư mời họp PH – Lần 1.

C. Đài + Th. Dũng kiểm tra.

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

Thứ tư

S: HT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). ( Cả ngày )

Hiệu trưởng

 

TTBD Chính trị Q3.

19/9

Vẽ tranh (A2)- ( Tg nộp sản phẩm là đến 14g chiều ngày 21/9/2018).

BGH+ GV Mỹ thuật + Đoàn viên

 

Các lớp vẽ tại lớp[ GV MT tư vấn

 

Chuẩn bị nội dung họp CMHS

BGH+ Ban ĐDCMHS

 

 

 

Chuẩn bị CSVC tổ chức chuyên đề chiều ngày Thứ năm ( 20/9/2018)

BGH + Phục vụ

14g00

Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

 

Họp cha mẹ học sinh lớp 1,2,3.

GVCN lớp 1,2,3; (Tổ BV và Vp tổ chức giữ xe)

16g00

Tại lớp

Thứ năm

S:PHT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). (Cả ngày)

C. Đài, Th.Dũng

 

TTBD Chính trị Q3.

20/9

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Chuyên đề “ Phương pháp kỹ luật tích cực cho HS”

PHT+ toàn thể GVCN+GV chuyên trách

13g30-16g30

Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

 

15g00: Các đơn vị chưa chụp hình GV-HS tài năng năm học 2017-208 sẽ chụp hình đợt cuối tại Trường Tiểu học Trương Quyền số 946 Trường Sa, Phường 13, Quận 3. (Thời gian sẽ kéo dài đến 17g00).

 

Th. Dũng + C. Đài kiểm tra xem đã thực hiện đầy đủ chưa.

 

 

Thứ sáu

S: HT tham gia học CT “Cập nhật kiến thức 2018 ( Đ/tượng 4). ( Cả ngày )

Hiệu trưởng

 

TTBD Chính trị Q3.

21/9

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Các lớp nộp tranh vẽ tập thể A2 về BTC hội thi Trung Thu.  

Th. Dũng nhận và Tổ chức chấm Sp với GV MT.

14g00

 

 

Họp cha mẹ học sinh lớp 4,5.

GVCN lớp 4,5; (Tổ BV và Vp tổ chức giữ xe)

16g00

Tại lớp

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

22/9

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

23/9

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 07:15