LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17 (Từ 06/12 đến 11/12/2011) In
Thứ hai, 05 Tháng 12 2011 00:00

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

05/12

- Thực hiện chương trình dạy học tuần 16.

 

- Nộp lịch kiểm tra định kỳ cuối học kì I.

C. Đài

8g00

Phòng Giáo dục (Gặp Th. Hùng)

 

C:

 

- Nhận lại tranh dự thi HIV-AIDS.

C. Thuận

14g00

Phòng Giáo dục (Gặp C. Lộc)

 

- Nộp ghi thu, ghi chi.

Kế toán

14g00

Phòng Tài chánh

Thứ ba

S:

06/12

- Đón đoàn thanh tra quy chế chuyên môn.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

7g30

C:

Thứ tư

S:

07/12

- Chấm thi giáo viên giỏi (cả ngày).

Hiệu trưởng

7g30

Trường TH Nguyễn Thi

 

- Thi giáo viên giỏi theo kế hoạch.

Th. Hồng Nguyên

Trường TH Trần Quang Diệu

 

C:

 

- Thi giáo viên giỏi theo kế hoạch.

C. Ngọc Hoa

Trường TH Trần Quang Diệu

 

- Dự họp BTV và BCH Công đoàn Giáo dục Quận.

CT. Công đoàn

15g00

Trường Mầm non Hoa Mai

Thứ năm

S:

08/12

- Chấm thi giáo viên giỏi (cả ngày).

Hiệu trưởng

7g30

Trường TH Nguyễn Thi

 

- Thi giáo viên giỏi theo kế hoạch.

Th. Đức Thanh

Trường TH Trần Quang Diệu

 

- Họp giao ban Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

CT. Công đoàn

8g00

Trường TH Kỳ Đồng

 

- Dự khai giảng các lớp bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và nghiệp vụ sư phạm.

Theo danh sách

8g00

Trường ĐHSP Kỹ thuật

C:

Thứ sáu

S:

09/12

- Họp sơ kết Hội thi giáo viên giỏi.

Hiệu trưởng

8g00

Trường TH Trần Quang Diệu

 

C:

 

- Họp giao ban Phó Hiệu trưởng chuyên môn.

C. Đài

14g00

Trường TH Nguyễn Thái Sơn

 

- Họp Hội đồng Sư phạm

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

17g30

Hội trường

Thứ bảy

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

10/12

Chủ nhật

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

11/12

 

Download

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 10:11