Lịch công tác nội bộ tuần 14 In
Thứ hai, 19 Tháng 11 2018 12:47

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 14

(Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

 

 

 

19/11

Thực hiện chương trình dạy học tuần 13 (từ 19/11 đến ngày 23/11/2018).

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần; - “Ngày Nhà giáo Việt Nam”.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh

 

7g00

Sân trường

 

 

 

 

 

 

GVCN thông báo HS kế hoạch: “Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” vào sáng thứ Ba ngày 20/11/2018:

Học sinh học một buổi, ra về lúc:

- Lớp 1, 2, 3: 10 giờ 00;       - Lớp 4, 5: 10 giờ 30.

GVCN + Tất cả HS.

7g30

Sân trường

 

Chuẩn bị Âm thanh+ CSVC – Tập dợt chương trình Văn nghệ; Công

Thành viên BTC+T.Thắng +T.Bảo + T.Hưng+ T.Sáng

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Gv khối 1+2+3 gửi thông báo chương trình tham quan học tập thực tế ngoài trường.

Thầy cô HP và V thư thực hiện.

 

 

 

16g BGH kiểm tra khâu chuẩn bị Lễ 20/11.

 

 

 

 

14g00: Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học họp giao ban.

C. Tâm

 

Tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

 

- Các trường tiểu học kiểm tra dữ liệu cổng c1 và chuyển dữ liệu sang CSDL của Bộ gấp.

Th. Tĩnh + Th Dũng kiểm tra Cổng C1

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

20/11

Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Học sinh học một buổi, ra về lúc:

- Lớp 1, 2, 3: 10 giờ 00;

- Lớp 4, 5     : 10 giờ 30.

Toàn thể CB, GV, NV

(Bộ phận tổ chức vào sớm chuẩn bị đón khách )

7g30

Sân trường

 

Tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Toàn thể CB, GV, NV cùng tham dự với khách mời.

11g00

Hội trường

 

C:

 

 

 

 

Bộ phận BV+PV sắp xếp thu dọn sau lễ.

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S:

 

 

 

21/11

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S:

 

 

 

22/11

Họp Đảng ủy ( mở rộng).

BTCB tham dự.

8g00

HT Phường 8.

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

23/11

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạn chót đăng ký tham quan khối 1+2+3.

C. Liễu (VT) tổng hợp báo cáo số lượng.

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

24/11

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

25/11

HS tham gia chủ nhật xanh.

Các cô Phục vụ chuẩn bị thêm chổi và dụng cụ để HS tham gia thực hiện tốt hơn.

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 11 2018 09:46