Lịch công tác nội bộ tuần 18 In
Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 11:43

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18

(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 17 (từ 17/12 đến ngày 23/12/2018).

 

 

 

17/12

- Các trường tiểu học tiến hành kiểm tra định kỳ HKI theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần; Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

 

7g00

Sân trường

 

Thầy Cô chuyên trách, kiêm nhiệm công tác PCGD-XMC tập trung tại phường thực hiện theo phân công của BCĐ XDXHHT:

 

C. Tâm thực hiện theo lịch phân công của BCĐ

(Cả ngày)

 

Tại đơn vị được phân công (phường 14).

 

C:

 

 

 

 

 

- Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm trẻ chưa hoàn chỉnh dữ liệu thống kê đầu năm học 2018-2019 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông (gọi tắt là Hệ thống CSDL toàn ngành) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/, nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ các dữ liệu thống kê còn thiếu (nếu có) (nhắc lần 3).

Th.Dũng + Th.Tĩnh + C.Liễu kiểm tra việc thực hiện đã hoàn thiện đầy đủ các dữ liệu thống kê.

 

 

 

GVCN lớp 1-2-3- 4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự KTra HKI. (Lưu ý HS học 2b/ngày về buổi trưa, phải có mặt đúng giờ buổi chiều để tham dự kiểm tra).

GVCN và GV chuyên trách TA thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

18/12

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2018-2019: (HS Lớp 2-3)- Môn Tiếng Việt (KT tại lớp).

 

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Thầy Cô chuyên trách, kiêm nhiệm công tác PCGD-XMC tập trung tại phường thực hiện theo phân công của BCĐ XDXHHT:

 

C. Tâm thực hiện theo lịch phân công của BCĐ

( Cả ngày)

 

Tại đơn vị được phân công ( phường 14).

 

-          - Các trường tiểu học triển khai “Kế hoạch hội thi hùng biện Tiếng Anh cấp tiểu học Quận 3 năm học 2018-2019” theo kế hoạch.

Thầy cô Phó HT và GV Tiếng Anh thực hiện.

 

 

 

-           - Các bộ phận chuẩn bị đón đoàn Kiểm tra Y tế trường học.                                               - Ban TTra ND thực hiện kiểm tra nội bộ. (Th. Dũng + BTTND thực hiện KT).

 

 

 

BGH+ Y tế+ Bộ phận bán trú (Cấp dưỡng+BM)+ Kế toán.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK I – NH 2018-2019 (HS Lớp 4-5)- Môn Khoa học (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S:

 

 

 

19/12

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2018-2019: - (HS Lớp 2-3)- Môn Toán (KT tại lớp).

                                                                     - (HS Lớp 1 )- Môn Tiếng Việt (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1, 2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK I – NH 2018-2019 (HS Lớp 4-5)- Môn Sử +Địa (KT tại lớp).

-          GVCN lớp 2+3 chấm bài KT của học sinh. ( lúc 14g00)

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S:

 

 

 

20/12

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2018-2019: - (HS Lớp 4-5)- Môn Tiếng Việt (KT tại lớp).

-   (HS Lớp 2)- Môn TATC + Đề án (N+Đ+V) (tại lớp).

 

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4, 5+ GV tiếng Anh + BM lớp 2 hỗ trợ trật tự.

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Tham dự công tác đánh giá ngoài tại trường ĐHSG- Khoa Tiểu học.

HT tham dự

15g00

Trường ĐH Sài Gòn

 

C:

 

 

 

 

GVCN lớp 2+3 chấm bài KT của học sinh.

 

14g00

Phòng Hội trường+Phòng chức năng.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ sáu

S: Tổ chức Lễ Kỷ niệm thành lập QĐND (Giao lưu Cựu Chiến binh P8 – Q3).

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g30

Sân trường

21/12

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2018-2019: - (HS Lớp 4-5)- Môn Toán (KT tại lớp).

                                                                     - (HS Lớp 1 )- Môn Toán (KT tại lớp).

-  (HS Lớp 3)- Môn TATC +Đề án (N+Đ+V) (tại lớp).

 

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1, 2,3,4,5+ GV tiếng Anh + BM lớp 3 hỗ trợ trật tự.

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

8g00

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

GVCN lớp 1+4+5 chấm bài KT của học sinh.

GVCN lớp 2+3 chấm thẩm định 10% bài KT và thống kê.

 

14g00

Phòng Hội trường+Phòng chức năng.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

22/12

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

23/12

HS tham gia chủ nhật xanh.

Các cô Phục vụ chuẩn bị thêm chổi và dụng cụ để HS tham gia thực hiện tốt hơn.

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 12 2018 11:45