Lịch công tác nội bộ tuần 20 In
Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 11:02

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 20

(Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần SK HKI (từ 31/12 đến ngày 04/01/2019).

 

 

 

31/12

 

 

 

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch

Học sinh toàn trường nghỉ Tết Dương lịch

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan theo phân công.

 

Thứ ba

S:

 

 

 

01/01/2019

 

 

 

 

 

Nghỉ Tết Dương lịch

Học sinh toàn trường nghỉ Tết Dương lịch

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan theo phân công.

 

Thứ tư

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần SK HKI (từ 31/12 đến ngày 04/01/2019).

 

 

 

02/01

 

 

 

 

 

- Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm trẻ chưa hoàn chỉnh dữ liệu thống kê đầu năm học 2018-2019 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông (gọi tắt là Hệ thống CSDL toàn ngành) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/, nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ các dữ liệu thống kê còn thiếu (nếu có) (nhắc lần 5).

 

 

 

 

- Khẩn: Các trường MN, TH, THCS (công lập) và đơn vị trực thuộc cập nhật và gửi dữ liệu ePMIS lên cấp trên trong ngày 02/01/2019 để SGD kiểm tra.

Thầy cô PHT + Th Tĩnh thực hiện trong ngày 02/01/2019.

 

 

 

Họp giao ban liên tịch.

Các thành viên Liên tịch (hẹp) nhà trường.

10g00

Phòng họp

 

C:

 

 

 

 

- Các trường MN (NCL) và nhóm trẻ nộp báo cáo dự kiến tuyển sinh trẻ ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 (theo mẫu trên Cổng TTĐT, mục Thống kê - CNTT) về PGD bằng văn bản và file qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (nhắc lần 1)

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S:

 

 

 

03/01

Liên tịch họp xét thi đua Quý II;III/ 2018.

Thành phần: (BGH+CTCĐ+BTCĐ+TPT+TTCM+TTVP+ Kế toán).

9g30

Phòng truyền thống

 

Giáo dục KNS học sinh K2+3

BGH+ Chi đoàn + Đội phối hợp với TT GDKN Skills

HS lớp 2-3 cùng GVCN tham gia. ( theo thứ tự từng lớp).

 

7g30-10g00

Phòng hội đồng

 

C:

 

 

 

 

Chương trình giao lưu tạp chí tuổi thơ và KN phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học (Do Báo Giáo dục tổ chức).

BGH+ Chi đoàn + Đội phối hợp với Báo giáo dục tổ chức.

HS lớp 4-5 cùng GVCN tham gia.

 

14g00

Sân trường

 

Họp Hội đồng nhà trường.

-16g30: Mời tất cả CBCCVC trong định biên họp công bố KQ thi đua quý II;III.

-17g00: Họp Hội đồng nhà trường.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

17g00

Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

04/01

Giáo dục KNS học sinh K2+3

BGH+ Chi đoàn + Đội phối hợp với TT GDKN Skills

HS lớp 2-3 cùng GVCN tham gia. (theo thứ tự từng lớp).

 

7g30-10g00

Phòng hội đồng

 

-          8g00: Mời PHT các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn công tác Đánh giá ngoài do Sở Giáo dục tổ chức tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, số 02 Bến Vân Đồn, P12 Q4

(Thành phần theo thư mời & danh sách đính kèm)

 

 

 

C: HT tham gia sinh hoạt CLB hiệu trưởng.

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

05/01

8g00: Mời PHT các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn công tác Đánh giá ngoài do Sở Giáo dục tổ chức tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, số 02 Bến Vân Đồn, P12 Q4

(Thành phần theo thư mời & danh sách đính kèm)

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

06/01

HS tham gia chủ nhật xanh.

Các cô Phục vụ chuẩn bị thêm chổi và dụng cụ để HS tham gia thực hiện tốt hơn.

 

 

 

8g00: Mời PHT các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn công tác Đánh giá ngoài do Sở Giáo dục tổ chức tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, số 02 Bến Vân Đồn, P12 Q4

(Thành phần theo thư mời & danh sách đính kèm)

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 17:11